Pagalba
Paslaugos nariams

 

 • Konsultacijos. NPPSS teisininkai konsultuoja darbo, administracinės, šeimos, civilinės teisės klausimais.
 • Atstovavimas. Prireikus, atstovausime teismuose ir parengsime procesinius dokumentus.
 • Tarpininkavimas sprendžiant darbuotojų ir darbdavių konfliktus.
 • Advokatų paslaugos visoje Lietuvoje. Advokatus, su kuriais bendradarbiaujame, galite rasti čia. 
 • Dalyvavmas teisėkūros procese. Rengiame vidaus reikalų sistemos darbuotojams palankius teisės aktų projektus, stebime, analizuojame Seime įregistruotus ir priimamus aktus.
 • Konsultacijos ir derybos su įstaigų vadovais, politikais, valdžios įstaigų atstovais, kur atstovaujami ir ginami pareigūnų interesai.
 • Mokymai profesinių sąjungų nariams ir vadovams.
 • Analizės, tyrimai. Atliekame situacijų, problemų analizes, teikiame rekomendacijas, užsakome ir finansuojame tyrimus.
 • Iniciatyvų skatinimas. Padedame steigti profesines sąjungas, asociacijas, klubus, skatiname individualias savanorystės iniciatyvas.
 • Finansinė parama pareigūnams, patekusiems į sunkią materialinę padėtį dėl tarnybos ypatumų, ligos, gaisro, stichinių nelaimių atvejais.
 • Finansinės paslaugos. Kartu su Pareigūnų kredito unija teikiame palankias finansines paslaugas pareigūnams. Ištikus nelaimei, skiriame beprocentines paskolas.
 • Nuolaidos draudimui, įvairioms prekėms ir paslaugoms.
 • Saviraiškos galimybės. Turime teisės, laisvalaikio, tarptautinių santykių, informacinių technologijų komitetus, kur gali pasireikšti bet kuris norintis.