Pagalba
3550
narių
6
organizacijos
Pagalba
Žengtas žingsnis ugniagesių šakos kolektyvinės sutarties pasirašymo link
2018-11-26

Šiandien, lapkričio 26 d., Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) ir Jungtinė Ugniagesių gelbėtojų profesinių sąjungų atstovybė pasirašė derybų pabaigos protokolą dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos šakos kolektyvinės sutarties pasirašymo. Derybos truko ne vienerius metus, kurių pagrindu ir buvo parengtas šios sutarties projektas.

 

Projekte yra nustatomos darbo, profesinės, socialinės, ekonominės sąlygos ir garantijos, kurios nėra reglamentuotos įstatymų, kitų norminių teisės aktų arba kurios jiems  neprieštarauja ir nepablogina darbuotojų padėties. Šia sutartimi yra siekiama plėtoti socialinę partnerystę, sudaryti patrauklias tarnybos ir darbo valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje sąlygas, didinti šios tarnybos prestižą, gerinti santykius tarp darbdavio ir profesinių sąjungų, skatinant darbdavio, profesinių sąjungų ir darbuotojų bendradarbiavimą darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais. Tarp tikslų yra ir VPGT tradicijų, kultūros formavimas, darbuotojų profesionalumo ir motyvacijos stiprinimas, nepakantumo korupcijai skatinimas bei kt.

 

Sutarties projekte yra numatytas keitimasis informacija, taip pat profesinių sąjungų dalyvavimas darbdaviui priimant sprendimus. Profesinių sąjungų atstovai stebėtojų ir narių teisėmis įtraukiami į departamente sudaromas patariamąsias komisijas ir darbo grupes, kurios sprendžia  klausimus, susijusius su darbuotojų profesinėmis, ekonominėmis, socialinėmis  teisėmis bei interesais.  

 

Parengtame sutarties projekte aptarti darbuotojų tarnybos (darbo) ypatumai, kvalifikacijos tobulinimo ir karjeros, darbuotojų darbo ir poilsio laiko, saugos ir sveikatos aspektai, taip pat profesinės sąjungos veiklos ir jos narių socialinės garantijos.

 

„Nuo Ugniagesių gelbėtojų profesinių sąjungų įsikūrimo dėjome pastangas, kad santykiai su PAGD būtų įtvirtinti kolektyvine sutartimi. Per 17 gyvavimo metų dėl įvairių priežasčių vis nepavykdavo rasti sutarimo su buvusiais generolais. To nepavyko pasiekti net ir tarpininkaujant Norvegijos ugniagesių profesinei sąjungai.

 

Pasikeitus vadovybei ir politinei situacijai, matome teigiamus pokyčius socialinio dialogo srityje. Per nepilnus vienerius metus buvo suderintos pozicijos daugeliu klausimų, gerinančių darbuotojų, pareigūnų ir tarnautojų darbo, profesines, socialines ir ekonomines sąlygas bei garantijas. Pastarosios nėra reglamentuotos įstatymais, kitais norminiais teisės aktais. Tai džiugina, bet kartu ir įpareigoja“ ,- sako UGPS pirmininkas Saulius Džiautas.

 

Po šio protokolo pasirašymo PAGD siunčia projektą derinimui su Vidaus reikalų ministerija. „Tikimės, kad jau po Naujųjų Metų visi PAGD biudžetininkai, įskaitant pareigūnus, jau turės geresnes socialines garantijas, o po vertinimų – ir didesnius atlyginimus“, - teigia derybinės grupės narys, UGPS atstovas Alfredas Povilanskas.

 

Projektą susipažinimui profesinė sąjunga planuoja pateikti po suderinimo su ministerija. UGPS pirmininkas S. Džiautas gruožio-sausio mėnesiais rengiasi apsilankyti visose APGV ir PAGD pavaldžiose įstaigose bei informuoti apie šią sutartį, profesinės sąjungos kryptis, veiklą ir planus 2019-iems metams.

 

UGPS ir PAGD informacija

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?