Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profesinė sąjunga aiškinasi, kodėl VAD pakeitė fizinio pasirengimo reikalavimus
2016-05-18

2016 m. balandžio 5 d. buvo patvirtintas Vadovybės apsaugos departamento papildomų fizinio pasirengimo, fizinės prievartos veiksmų atlikimo, šaudymo reikalavimų nustatymo ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo aprašas, kuriuo nustatyti papildomi reikalavimai VAD pareigūnų fiziniam pasirengimui.  

Tvirtinant naujos redakcijos Aprašą VAD vadovavosi Vidaus tarnybos statutu, numatančiu galimybę vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovams nustatyti papildomus reikalavimus, susijusius su fiziniais ir praktiniais gebėjimais eiti tam tikras pareigas įstaigų padaliniuose. Papildomais reikalavimais, NPPSS tarybos nario Vytauto Lamausko nuomone. galėtų būti suprantami reikalavimai fizinės prievartos veiksmų atlikimui, šaudymui ir pan.

„Sunku suprasti, kokiu pagrindu ir tikslu VAD apraše beveik dvigubai padidintas surinktinas minimalus balų kiekis lyginant su numatytu bendru  surinktinų balų kiekiu. Neaišku, kodėl beveik nediferencijuojama testuojamų asmenų nustatytų balų suma. Be to, pakeistas reikalavimas skirtingose amžiaus grupėse I lygio pareigūnams surinkti tokį patį balų kiekį tiek būnant 35 metų amžiaus, tiek 60 ir daugiau metų amžiaus. Todėl kyla pagrįstų abejonių, ar šie pakeitimai gali būti vertinami ir suprantami kaip papildomi reikalavimai. Nauji reikalavimai VAD yra veikiau padidintos apimties, sugriežtintais bendraisiais fizinio pasirengimo reikalavimais, kurių pati VRM pavaldi įstaiga nustatyti negali“, - aiškina V. Lamauskas.  

NPPSS atstovų nuomone, papildomi reikalavimai turi būti objektyviai pagrįsti, pamatuoti, būtini ir iš tiesų papildomi. Susivienijimas atkreipia dėmesį, kad tokiu būdu iškreipiamos Vidaus tarnybos statuto nuostatos, numatančios, jog vidaus tarnybos sistemos pareigūnai privalo atitikti bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimus, ir tik juos atitinkant pareigūnams, einantiems tam tikras pareigas tam tikruose vidaus reikalų įstaigų padaliniuose, vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovai gali nustatyti papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ar praktiniais gebėjimais.

„Pati ministerija laikosi nuoseklios pozicijos, jog turi būti atsižvelgiama į kitų šalių praktiką analogiškais atvejais, deklaruoja pokyčių siekius įvedant naujus vieningus standartus, susijusius su pareigūnams keliamais reikalavimais fiziniam pasirengimui. Tuo tarpu skirtingų reikalavimų nustatymas tam tikrose vidaus reikalų centrinėse įstaigose neatitinka minėtų deklaruojamų nuostatų. Be to, VAD sprendimas pakeisti bendruosius fizinio pasirengimo reikalavimus buvo priimtas vienpusiškai, ignoruojant socialinius partnerius, neinformuojant darbuotojų, nenustatant pereinamojo laikotarpio, per kurį pareigūnai galėtų tinkamai fiziškai pasirengti“, - teigia V. Lamauskas.

NPPSS prašo VRM įvertinti ar VAD, pakeisdamas nuostatas ir nepagrįstai padidindamas bendruosius fizinio pasirengimo reikalavimus, taikytinus visiems vidaus tarnybos sistemos pareigūnams, veikė savo įgaliojimų ribose. Taip pat prašoma įvertinti, ar nuostatos, kuriomis sugriežtinti bendrieji fizinio pasirengimo reikalavimai, laikytinos papildomais reikalavimais, susijusiais su fiziniais gebėjimais,  pareigūnams, einantiems pareigas VAD.

Dar daugiau, V. Lamauskas primena, kad VAD yra apskritai susiklosčiusi sudėtinga situacija. Apie 15 asmens apsaugos ir pastatų apsaugos departamento darbuotojų parašė prašymus paskaičiuoti jų pensijų dydžius ir svarsto apie išėjimą iš tarnybos. Departamento viduje kyla vis didesnis dirbančiųjų nepasitenkinimas esama padėtimi, nes dauguma procesų nėra derinami, pakeitimai vyksta ne pareigūnų naudai.

Daugiau informacijos apie VAD vykstančius pokyčius ir kylančias problemas pateiksime artimiausiu metu.

NPPSS informacija

 

 

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?