Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profesinės sąjungos siūlo parengti policininkų skatinimo ir sutaupytų lėšų panaudojimo tvarkas
2015-10-08

Profesinės sąjungos žiniomis, kai kurių apskričių vyriausieji policijos komisariatai, kuriuose 2015 m. susidarė darbo užmokesčio fondo ekonomija, sutaupytas lėšas planuoja skirti prekėms ir paslaugoms įsigyti. Darbo užmokesčio fondo lėšų perskirstymą jau inicijavo Alytaus, Telšių, Šiaulių apskričių vyriausieji policijos komisariatai. Lietuvos policijos šakos kolektyvinėje sutartyje nustatyta, kad šalys įsipareigoja siekti policijos įstaigos sutaupytas darbo užmokesčio fondo lėšas skirti darbuotojų motyvacijai didinti. Prioritetas skiriamas atlyginimui už papildomai atliekamą darbą.

Anot LPPS, darbo užmokesčio lėšų sutaupymą policijos įstaigose didele dalimi lemia techniniai, organizaciniai sprendimai ir struktūrinės pertvarkos, kuriomis siekiama optimizuoti įstaigoms pavestų funkcijų vykdymą. Tačiau dėl optimizacijos, pertvarkų ir funkcijų perskirstymo pareigūnams pavedamos papildomos funkcijos, didėja jų darbo krūvis.

„Tendencija, kai darbo užmokesčiui skirtos lėšos yra naudojamos kitiems, su darbuotojų skatinimu ir motyvacija nesusijusiems tikslams, kelia pareigūnų bendruomenės ir profesinės sąjungos susirūpinimą. Sutaupytos darbo užmokesčio lėšos pirmiausia turi būti naudojamos apmokėti pareigūnams už papildomas užduotis, padidėjusį darbo krūvį, kitų darbuotojų pavadavimą, viršvalandžius, taip pat kitoms pareigūnų motyvavimo priemonėms, tokiu būdu įgyvendinant kolektyvinėje sutartyje numatytus tikslus sudaryti palankias, sąžiningas darbo sąlygas ir stiprinti darbuotojų lojalumą“, - pabrėžia LPPS pirmininkė Roma Katinienė.

LPPS siūlo apsvarstyti galimybę parengti ir patvirtinti policijos pareigūnų skatinimo tvarką, numatyti įstaigų sutaupytų darbo užmokesčio lėšų panaudojimo pareigūnų skatinimui pagrindus ir sąlygas, taip formuojant vieningą pareigūnų motyvavimo sistemą. Profesinė sąjunga pagal galimybes yra pasirengusi prisidėti prie minėtos tvarkos parengimo.

LPPS informacija