Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profesinės sąjungos siūlo policijos įstaigose didinti atlyginimus ir taikyti 40 val. darbo savaitės normą
2015-10-08

Lietuvos policijos profesinės sąjungos (LPPS) ir Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos (LTPF) nuomone, dėl šiuo metu galiojančio ydingo teisinio reguliavimo policijos įstaigose yra galimybė neatlyginti net už faktiškai atliekamą kasdienį darbą. Vadovaujantis Vidaus tarnybos statutu, nustatytas funkcijas nepertraukiamai vykdančiose vidaus reikalų įstaigose tam tikras pareigas einantiems pareigūnams, dirbantiems pamainomis, gali būti nustatyta ne ilgesnė kaip 24 valandų pamainos trukmė, bet ne ilgesnė kaip 48 valandų per savaitę (7 dienų laikotarpį) darbo laiko norma. Šių pareigūnų darbas, kiekvieną savaitę (7 dienų laikotarpį) neviršijantis 48 valandų darbo laiko normos, nelaikomas viršvalandiniu.

Šių metų vasarą buvo priimtas naujos redakcijos Vidaus tarnybos statutas, kuris, su tam tikromis išimtimis, įsigalios 2016 m. sausio 1 d. Viena išimčių – nuo 2016 m. liepos 1 d. įsigaliosiantis pareigūnų darbo laiko reglamentavimas, pagal kurį darbo laiko trukmė negalės būti ilgesnė kaip 40 val. per savaitę. Tuo tarpu nepertraukiamai tam tikras pareigas atliekantiems pareigūnams galės būti taikoma suminė darbo laiko apskaita ir šių pareigūnų vidutinis darbo laikas per 7 dienų laikotarpį, įsikatant viršvalandžius, neturės viršyti 48 valandų.

„Lietuvos policijos šakos kolektyvinėje sutartyje nustatyta, jog šalys įsipareigoja siekti, kad darbuotojams ir policijos įstaigų vadovams susitarus, policijos įstaigose būtų įvedama 40 valandų darbo savaitė nepertraukiamas funkcijas vykdantiems ir pamaininiu režimu dirbantiems darbuotojams. Todėl siūlome imtis realių veiksmų ir siekti 40 valandų darbo savaitės normos taikymo policijos įstaigose. Sutaupytos darbo užmokesčio fondo lėšos turėtų būti skiriamos darbuotojų motyvacijai didinti“, - teigia LPPS pirmininkė Roma Katinienė.

Profesinės sąjungos įsitikinę, kad darbo užmokestis yra pagrindinis darbuotojų motyvaciją didinantis kriterijus, 40 vietoj 48 val. darbo savaitės normos taikymas leistų mokėti didesnį darbo užmokestį, taip pat praktiškai pasirengti nuo 2016 m. liepos 1 d. įsigaliosiančios nuostatos dėl pareigūnų darbo laiko įgyvendinimui.

Dėl šių priežasčių profesinės sąjungos kreipėsi į Policijos generalinį komisarą Liną Pernavą su siūlymu rekomenduoti policijos įstaigoms taikyti 40 val. darbo savaitės normą nepertraukiamas funkcijas vykdantiems ir pamaininiu režimu dirbantiems darbuotojams (policijos įstaigų vadovų įsakymus dėl pareigybių (pareigūnų), kurioms gali būti taikomas pamaininio darbo režimas, sąrašo patvirtinimo, pripažinti netekusiais galios ar laikinai sustabdyti jų galiojimą).

LPPS informacija