Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Įsteigta nauja buvusius statutinius pareigūnus ir karius vienijanti organizacija
2020-06-25

Praėjusį savaitgalį 23 buvę statutiniai pareigūnai ir kariai įkūrė buvusių pareigūnų interesams atstovaujančią organizaciją - profesinę sąjungą „Ekspareigūnai“. Jos steigėjais tapo buvę Policijos departamento, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai, taip pat Lietuvos kariuomenės kariai. Profesinės sąjungos „Ekspareigūnai“ pirmininku išrinktas Donatas Minkauskas.

 

Suvažiavimo metu buvo priimti organizacijos įstatai, išrinkti valdymo ir kontrolės institucijų nariai, nustatytas narystės mokestis, o taip pat priimta rezoliucija, kurioje „Ekspareigūnai“ pateikė savo reikalavimus Seimui ir Vyriausybei. Svarbiausi iš jų yra susiję su buvusių pareigūnų pensijų indeksavimu, socialinių garantijų didinimu. 

 

Pavyzdžiui, buvę pareigūnai reikalauja politikų nedelsiant inicijuoti teisės aktų pakeitimus bei nustatyti minimalią pareigūnų ir karių pensiją, kuri būtų lygi valstybės politikų, teisėjų, pareigūnų, tarnautojų, valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui. Taip pat iki šių metų spalio 1 d. indeksuoti pareigūnų ir karių valstybines pensijas už 4 šio Seimo kadencijos metus, jas perskaičiuoti ir padidinti bei pareigūnų ir karių valstybines pensijas  indeksuoti kaip ir Senatvės socialinio draudimo pensijas, atsižvelgiant į infliaciją.

 

Steigiamojo suvažiavimo metu daug dėmesio buvo skirta ir buvusių pareigūnų ir karių integracijos į visuomenę problemos sprendimams.

 

Profesinės sąjungos „Ekspareigūnai“ priėmė sprendimą siekti narystės Nacionaliniame pareigūnų profesinių sąjungų susivienijime.

 

Profesinės sąjungos „Ekspareigūnai“ REZOLIUCIJA.

Ekspareigunai_rezoliucija

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?