Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
VA ITĮPS prašo panaikinti įsakymą, kuriuo patvirtinti Ukmergės raj. PK pareigybių aprašymai
2016-06-13

Anot VA ITĮPS atstovų, įsakymu buvo patvirtinti nauji pareigybių aprašymai, kurie galimai turės (kai kuriais atvejais jau turi) neigiamų pasekmių pareigūnų teisėms ir teisėtiems interesams. Tokiu būdu buvo pažeistos Vilniaus AVPK kolektyvinės sutarties nuostatos, kuriomis numatoma: rengdamas sprendimus dėl norminių teisės aktų, susijusių su darbuotojų darbo sąlygomis ir socialinėmis garantijomis, priėmimo, darbdavys įsipareigoja iš anksto informuoti ir konsultuotis su profesine sąjunga.

Pareigybės aprašymas kartu su įsakymu apie paskyrimą į pareigas yra iš esmės darbuotojo darbo sutartis, kuri apibrėžia, kokias kompetencijas pareigūnas privalo turėti, kokias funkcijas atliks, už ką bus atsakingas. Vilniaus apskr. VPK viršininko įsakymu darbuotojų pareigybių aprašymai turi būti derinti ir aptarti su profesinių sąjungų atstovais bei pačiais pareigūnais. Pažymėtina, kad darbdavys negali savavališkai keisti pareigybių aprašymų. Pareigybių aprašymuose gali būti esminiai ir neesminiai pakeitimai. Esminiai yra darbo vietos (ne adresas ar kabinetas, o struktūrinis padalinys, su juo susijusi veiklos teritorija), atliekamos funkcijos (paprastai apibrėžiamos per specialybę, pavyzdžiui, tyrėjas, patrulis, būrio vadas, ir detalizuojamos pareigybės aprašyme), darbo užmokestis (pareiginės algos koeficientas). Pareigūnai ne tik nebuvo supažindinami su naujai patvirtinamų pareigybių aprašymų projektais, jų keitimo tikslu ir pagrindu, bet ir yra raginami kuo greičiau pastaruosius pasirašyti. VA ITĮPS nuomone, tokia situacija nėra suderinama nei su Darbo kodekso, nei su Kolektyvinės sutarties nuostatomis.

VA ITĮPS reikalauja panaikinti įsakymą ir įvykdyti sprendimą dėl įsakymo priėmimo tik įvykdžius konsultacijas su Vilniaus apskr. VPK Ukmergės r. PK darbuotojų atstovais, informavus apie būsimą pareigūnų pareigybių pakeitimą ir įvertinus jų reikalingumą ir būtinumą.

VA ITĮPS informacija                     

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?