Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
 Valstybinės miškų tarnybos pareigūnui panaikinta tarnybinė nuobauda
2019-11-15

Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmuose buvo nagrinėjama administracinė byla, kurioje Valstybinės miškų tarnybos pareigūnas reikalavo panaikinti šios tarnybos jam paskirtą tarnybinę nuobaudą.  

 

Nuobauda – papeikimas – pareigūnui buvo skirta Aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymu. Įsakyme buvo nurodyta, kad valstybės tarnautojas, tikrindamas atliktus kirtimus, tariamai netinkamai atliko valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir nesilaikė Lietuvos Respublikos teisės aktų. 

 

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) atstovai kreipėsi į teismą su skundu, prašydami panaikinti įsakymą dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo. Profesinių sąjungų atstovai argumentavo, kad patikrinimas buvo atliktas neišsamiai ir neobjektyviai, pažeidžiant Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos aprašo nuostatas. Valstybinė miškų tarnyba, nelaukdama teismo sprendimo, pripažino, kad atliekant tarnybinį patikrinimą buvo pažeistos pagrindinės procedūros ir taisyklės, turinčios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo skirti tarnybinę nuobaudą pagrįstumą, todėl įsakymą dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo profesinės sąjungos nariui panaikino. 

 

LAASDPS, atsižvelgdama į tai, kad tarnybinė nuobauda panaikinta, atsisakė skundo teisme ir teismas bylą nutraukė. Reikia pripažinti, kad Valstybinė miškų tarnyba pasielgė sąžiningai, pripažindama, kad skiriant tarnybinę nuobaudą buvo padaryta procedūrinių pažeidimų ir klaidą ištaisė nelaukdama ilgai besitęsiančių teisminių ginčų pabaigos. Toks Valstybinės miškų tarnybos elgesys pašalino priešiškumą, atsiradusį tarp darbdavio ir valstybės tarnautojo bei jį ginančios profesinės sąjungos, sumažino teismų darbo krūvį bei užkirto kelią tolimesniems konfliktams.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?