Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Švedai akcentavo - gyvenimas turi būti be streso
2017-02-14

Pažintis su Švedijos policijos pareigūnų ir socialinės pagalbos tarnybų bendradarbiavimo modeliais, profesinės sveikatos stiprinimu bei darbo saugos reikalavimais, apsikeitimas gerąja praktika - toks buvo kelionės į Švediją tikslas.

Gerosios patirties vasario pirmosiomis dienomis Švedijoje sėmėsi Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos atstovės Vaida Bratcher, Asta Krogertienė bei Vilniaus apskrities VPK Darbuotojų sveikatos ir saugos darbe komiteto pirmininkė Daiva Britovienė. Taip pat kartu į Švediją buvo nuvykę Lietuvos profesinės sveikatos asociacijos atstovė Raimonda Eičinaitė - Lingienė ir Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos atstovė Jūratė Tamašauskienė.

Vizitas organizuotas įgyvendinant Šiaurės ministrų tarybos paramos projektą "Rizikos veiksnių identifikavimas ir valdymas darbo aplinkoje specialistų, dirbančių su bendruomenių rizikos grupėmis (policijos darbuotojai, socialiniai darbuotojai)".

Viešnias iš Lietuvos sutiko Švedijos policijos profsąjunga, turinti gilias tradicijas, o kaip organizacija gyvuojanti jau 114 metų.

Prezentacijų metų dalyvavo policijos bei socialinės tarnybos atstovai. Švedai pareigūnai pabrėžė, kad jau policijos akademijoje būsimiems pareigūnams išugdomas suvokimas, kad pirmiausia savo saugumu turi rūpintis pats - stebėti aplinką ir įvertinti rizikas, įtariant net mažiausią grėsmę patarima kviesti pastiprinimą. Policijos pareigūnams, išgyvenant įtampą, siūloma dalyvauti savipagalbos grupėse, kurias moderuoja psichologas.

Švedai akcentavo policijos ir socialinių pagalbos tarnybų tamprų bendradarbiavimą, teikiant pagalbą smurtą patyrusioms aukoms, dirbant su nusikalsti linkusiais nepilnamečiais. Buvo papsakota, kaip veikia vieninga informacinė sistema, kurioje kaupiama informacija apie kiekvieną asmenį, susidūrusį su socialinėmis tarnybomis ar policija. Tai pat papsakojo apie socialinę tarnybą, kurioje dirba socialiniai sekretoriai, o jų darbo vieta yra gatvė. Anot pranešėjų, šie socialiniai sekretoriai nuveikia didelį darbą - stebi besibūriuojantį jaunimą, infomuoja apie besiburiančias grupuotes. Ši informacija patenka į sistemą, ji analizuojama ir vertinama, imamasi priemonių ir užkertamas kelias galimų nusikaltimų vykdymui. Tiek socialinių tarnybų, tiek policijos tikslas - padėti, nors, anot pranešėjų, patys asmenys dažniausiai taip negalvoja. Švedijos komunose (seniūnijose) visą parą veikia Skubios socialinės pagalbos tarnyba. Švedai atkreipė dėmesį, kad daugiausia problemų kyla dėl nesaikingo alkoholio vartojimo bei svaiginimosi narkotinėmis medžiagomis. Problemos paaštrėja savaitgaliais ir pašalpų mokėjimo dienomis.

Atstovėms iš Lietuvos buvo surengta ekskursija į Vaiko namą. Tai įstaiga, kurioje dirba įvairių profesijų atstovai, privalantys tarpusavyje bendradarbiauti, jeigu vaikas patiria smurtą ar gyvena šeimoje, kurioje smurtaujama. Komandoje dalyvauja policijos atstovas, turintis specialiąsias kompetencijas, socialinis darbuotojas, vaiko teisių tarnybos atstovas, psichologas, medikas, prokuroras, ir t.t. Vaiko kambarys labai primena jaukų namų kampelį. Šalia vaiko apklausos kambarys, su sumaniai įrengtomis, netrikdančiomis vaizdo filmavimo kameromis. Už šio kambario patalpa, kurioje, vykstant apklausai, įsikuria psichologas, prokuroras, socialinis darbuotojas, kiti specialistai. Jie stebi apklausą, protokoluoja, esant reikalui daro pertauką ir užduoda klausimus. Pačią apklausą vykdo specialiai tam paruoštas policijos darbuotojas.

Švedai akcentavo, kad jie ypatingą dėmesį skiria vaiko teisių užtikrinimui. Na, o patys atlieka darbus taip, kad nepatirtų streso.

Astos Krogertienės informacija

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?