Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
Švedijos ekspertai: dėl policininko žūties Telšiuose visų pirma kalta ydinga pareigūnų rengimo ir aprūpinimo sistema
2017-03-14

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją (VRM) su reikalavimu kuo skubiau atnaujinti kenksmingų veiksnių vidaus tarnyboje ir jų valdymo darbo grupės veiklą. Žengti tokį žingsnį NPPSS paskatino gautos Švedijos ekspertų išvados apie situaciją, kuomet praėjusių metų rugpjūčio mėnesį vykdydamas tarnybines pareigas žuvo Telšių policininkas Liudas Šimkus.

 

Švedijos policijos profesinių sąjungų atstovų nuomone, 2016 m. rugpjūčio mėnesį Telšių rajone įvykusios tragedijos visų pirma nebuvo išvengta ne dėl kai kurių taktinių policijos pareigūnų klaidų, o dėl jų apmokymo ir taktinio pasirengimo spragų.

 

Įvykį vertinę švedų ekspertai taip pat pažymėjo, jog ši tragedija turi būti paskata VRM ir policijos vadovybei imtis neatidėliotinų konkrečių veiksmų, kurie padėtų užkirsti kelią panašioms nelaimėms ateityje.

 

Nepakankamas policijos investavimas į žmogiškuosius išteklius smukdo pasitikėjimą policijos pareigūnais, neužtikrina visuomenės saugumo ir kelia labai didelį pavojų pačių pareigūnų sveikatai ir saugumui. Švedų išvadose teigiama, kad policijos pareigūnų parengimo ir jų aprūpinimas darbo bei saugumo priemonėmis privalo būti esminiu darbdavio tikslu, o nesugebėjimas pasiekti šio tikslo, jų nuomone, tapo esminiu faktoriumi, lėmusiu pareigūno žūtį Telšiuose.

 

NPPSS vadovas Vladimir Banel teigia, kad ministerija ir policijos vadovybė privalo atkreipti dėmesį į šį užsienio ekspertų vertinimą ir imtis greitų ir labai konkrečių veiksmų, didinančių pareigūnų saugą darbe.

 

"Matome, kad Telšių įvykio tyrimą atlikusios tuometinės mūsų VRM ir Švedijos ekspertų požiūris į Telšių tragediją skiriasi ganėtinai smarkiai. Turiu pasakyti, kad ministerijos nuomonė, jog įvykį lėmė taktinės žuvusio pareigūno ir jo partnerės klaidos, man visgi labiau panašios į bandymą slėptis už žuvusio pareigūno nugaros. Turime suprasti, kad į ekstremaliose situacijos bet kokių klaidų išvengs tik puikiai parengti ir apmokyti pareigūnai, kuriems darbdavys sudaro sąlygas savo įgūdžius nuolat tobulinti. Apie tai ir kalba mūsų kolegos švedai. Ir jei mes norime panašių tragedijų išvengti, turime kuo greičiau imtis darbų ir tobulinti pareigūnų pasirengimo ir aprūpinimo sistemas. Svarbu pabrėžti ir tai, kad tai visos šios problemos yra būdingos ne tik policijai, tačiau ir kitoms VRM pavaldume esančioms tarnyboms", - sako V. Banel.

 

Jis taip pat atkreipia dėmesį, jog Švedijoje, paaiškėjus, kad darbdavys nesugebėjo užtikrinti reikalingo pareigūnų apmokymo ar nesuteikė konkrečiam pareigūnui saugumo priemonių, įstaiga ar jos vadovai gali būti patraukiami atsakomybėn.

 

NPPSS primena, kad 36-ių metų amžiaus policijos pareigūnas L. Šimkus praėjusių metų rugpjūčio 12 dieną žuvo į Tryškių miestelį atvykęs gesinti buitinio konflikto. VRM atlikus įvykio tyrimą buvo konstatuota, kad jog bandydami sulaikyti įtariamąjį pareigūnai galima netinkamai įvertino jo pavojingumą, nepakankamai derino tarpusavio veiksmus bei padarė kitas taktinio pobūdžio klaidas.

 

 

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?