Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
Žvilgsnis į „Pareigūnų kredito uniją“ 2013-aisiais
2014-04-01

Praėjusiais metais griuvo ne viena kredito unija, todėl visoms kredito unijoms teko didesnis dėmesys, o tai lėmė, jog visuomene plačiau susipažino su kredito unijų veikla, teikiamomis paslaugomis. Tai „Pareigūnų kredito unijai“ leido skirti dėmesį naujų produktų diegimui ir klientų aptarnavimo kokybei.

Neliko nepastebėta

„Pareigūnų kredito unijos“ visuomet siekė kuo kokybiškiau aptarnauti klientus, tai pastebėjo ir LCKU. Unijos patirtis buvo panaudota kuriant viso kredito unijų judėjimo aptarnavimo standartą.

LCKU  vertinimas taip pat pagrindė itin spartų unijos augimą. Centrinės kredito unijos atliktos individualios monitoringo ataskaitos duomenimis, pagal visus augimo rodiklius „Pareigūnų kredito unija“ viršijo kitų kredito unijų vidutinį augimą. O tai puikiai iliustruoja, jog unija eina teisinga kryptimi ir yra viena iš lyderių visame unijų judėjime.

Unija gali pasidžiaugti ir puikiu veiklos įvertinimu. Lietuvos bankas ir centrinė unija „Pareigūnų kredito unijos“ finansinį reitingą, kuris išvedamas įvertinus pagrindinius finansų institucijos veiklos įvertino C dydžiu, kai visų LCKU narių vidurkis yra D dydis.

Skatino darbuotojus ir plėtrą

Praėjusiais metais „Pareigūnų kredito unija“ diegė darbuotojų motyvacijos programą, skatino vidinę komunikaciją. Taip pat unijos vadovai siekė tobulinti ne tik savo, tačiau ir kitų Lietuvos kredito unijų veiklą.

Motyvacijos programa išties davė teigiamą rezultatų. Nors gerokai padidėjo personalo išlaidas, metiniai rezultatai kalba patys už save. 2013-aisias unija išdavė 477 paskolas ir daugiau nei dvigubai pagerino praėjusių metų rezultatą (2012-aisias – 221). Smarkiai išaugo ir unijos narių skaičius – praėjusiais metais  prie „Pareigūnų kredito unijos“ prisijungė 551 naujas narys (2012-aisiais – 167), o tai geriausias rezultatas tarp visų LCKU sistema priklausančių kreditų unijų.

Norėdama padidinti savo narių įsitraukimą „Pareigūnų kredito unija“ atnaujino savo internetinę svetainę. Taip pat, siekdama, kad kiekvieną unijos narį pasiektų svarbiausia finansinės institucijos informacija, reguliariai rengė elektroninį naujienlaiškį su svarbiausia unijos informacija. 


Siekdama skatinti unijų veiklą, „Pareigūnų kredito unija“ teikė įvairius pasiūlymus. Siekė, jog asociacija „Lietuvos kredito unijos“ būtų pertvarkyta taip, kad atstovautų ne tik pačių kreditų unijų, bet ir jų narių interesus.

Praėjusių metų vasarą „Pareigūnų kredito unija“ su partneriais įkūrė „Lietuvos kreditų unijų narių asociaciją“ (LKUNA). Jos tikslai – stiprinti unijų judėjimą Lietuvoje, didinti žmonių įsitraukimą į unijų veiklą.

Didelis dėmesys - socialinėms iniciatyvoms

 

Vienas iš pagrindinių „Pareigūnų kredito unijos“ tikslų visuomet buvo siekis padėti žmonėms. Taigi, unija prisidėjo prie įvairių socialinių iniciatyvų.

Pirmiausiai reikėtų išskirti unijos plėtotą ir įgyvendintą socialinę akciją „Atsisakyk greituko“. Finansinė institucija palankiomis sąlygomis finansavo daugybę greitųjų kreditų bendrovių klientų paskolų. „Pareigūnų kredito unija“ gali pasidžiaugti padėjusi daugybei žmonių ir paskatinusi plačias diskusijas apie greitųjų kreditų bendrovių reguliavimo būtinumą.


Taip pat unija padėjo žmonėms, kurie nukentėjo dėl sutrikusių finansinių įstaigų veiklų. Kai buvo sustabdyta „Ūkio banko“ veikla, „Pareigūnų kredito unija“ neliko abejinga. Vilniaus ir su ja besiribojančių savivaldybių gyventojams, kurie dėl banko veiklos sutrikimų negalėjo sumokėti mokesčių ar tiesiog apsipirkti parduotuvėje buvo teikiamos beprocentės paskolos iki 1,5 tūkst. litų.

Tą patį „Pareigūnų kredito unija“ darė ir šiemet, kai žlugo „Vilniaus taupomoji kasa“. Sostinės gyventojai ir tuomet unijoje galėjo gauti beprocentes paskolas savo einamosioms išlaidoms.

Be to, unija aktyviai siekė skatinti taupymą. Unija buvo paskelbusi taupymo savaitę, siekdama, jog staiga atsiradus finansinėms problemoms, žmonės netaptų skolininkais ir turėtų, iš kur paimti pinigų.
 

Prisidėjo prie renginių

 

„Pareigūnų kredito unija“ siekė didinti narių įsitraukimą, todėl prisidėjo prie įvairių renginių. Vienas ryškiausių unijos organizuotas renginys - specialus seminaras pensijų kaupimo tema.


„Pareigūnų kredito unija“ 2013-aisias organizavo pasieniečių ir jų šeimų šventę (renginio akimirkas galite žiūrėti fotogalerijoje. Pastarosios tikslas – bendruomeniškumo skatinimas ir žmonių suvienijimas.
 

Antroje metų pusėje „Pareigūnų kredito unija“ prisidėjo prie „Metų vadovo - lyderio“ rinkimų. Šių rinkimų užduotis – ne tik išrinkti geriausią vadovą, bet ir skatinti sveiką konkurenciją bei siekti, jog pareigūnus jungtų dar didesnė vienybė.

 

2013-iesiems artėjant prie pabaigos „Pareigūnų kredito unija“ prisidėjo prie kalėdinio renginio skirto valstybės tarnautojams ir jų atžaloms.
 

Ženkliai išaugo pajamos

2013-aisias metais net 71 proc. išaugo unijos pajamos. Jos pasiekė 466,51 tūkst. litų ir 194 tūkst. viršijo 2012-ųjų rezultatą.

 

Didžiąją pajamų dalį, kiek daugiau nei 400 tūkst. litų, sudarė palūkanų pajamos. Beveik keturis kartus arba 387 proc. didėjo paslaugų ir komisinių pajamos. 2013-aisiais jos siekė 46,12 tūkst. litų ir sudarė 9,8 proc. visų pajamų. Didėjo pajamos iš stojamojo mokesčio, 2013-aisias jos siekė 13,36 tūkst. litų, 2012 –7,81. Ne palūkanų pajamos 2013 m. sudarė 13,44 proc., o tai reiškia, kad unija vykdė praėjusių metų LCKU analitikų rekomendacijas didinti ne palūkanų pajamas.

Unijos išlaidos ataskaitiniais metais - 529,32 tūkst. litų (2012 - 342,23 tūkst.). Tai yra 54 proc. daugiau lyginant su praėjusių metų išlaidomis. Išlaidų augimas 2013-aisias buvo 1 proc. mažesnis, nei 2012 metais. Tai rodo veiklos stabilizavimą. Lyginant pajamas ir išlaidas akivaizdu, kad 2013 metais pajamos augo 71 proc., kai išlaidos augo 54 proc.
 

Didžiausią išlaidų dalį sudarė padidėjusios išlaidos palūkanų, personalo išlaikymui. Išaugo išlaidos reklamai, padidėjo išlaidos komandiruotėms ir transportui, ryšiams, patalpų išlaikymui.

Išlaidų didinimas, valdybos nuomone, buvo pagrįstas ir būtinas siekiant užtikrinti spartesnę unijos plėtrą, patogų bankininkystės standartus atitinkantį klientų aptarnavimą, unijos savarankiškumą, saugumo ir darbuotojų kvalifikacijos standartus bei tinkamą rizikos valdymą.„Pareigūnų kredito unijos“ personalas tikisi ir tiki, jog septintieji metai, bus dar sėkmingesni nei šeštieji ir 2014-aisias uniją lydės dar didesnis augimas!

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?