Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Vilniaus pareigūnai: pertvarkoms trūksta laiko, o administracinių pareigybių mažinimo principas sostinei netinka
2015-12-21

Pertvarkymams – per mažai laiko

Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate įgyvendinamas struktūrinis organizacinių padalinių pertvarkymas, kuriam, profesinės sąjungos nuomone, skirta nepakankamai laiko. Pavyzdžiui, Vilniaus apskr. VPK apie sprendimą dėl nuo 2016 m. sausio 1 d. steigiamų naujų pareigybių buvo informuota tik 2015 m. gruodžio 15 d. Šiame kontekste svarbu tai, kad Vilniaus apskr. VPK privalo pasiūlyti laisvas steigiamas pareigybes visiems pareigūnams, kurių pareigybės yra naikinamos. Esančių laisvų ir steigiamų pareigybių skaičius mažesnis, todėl reikia organizuoti darbuotojų kvalifikacijos vertinimą, atrinkti darbuotojus, kuriems bus siūlomos pareigos ir kurie bus perkelti į konkrečias pareigas. Šiai užduočiai įgyvendinti lieka vos 10 darbo dienų.

„Manau, kad 2 mėnesių įspėjimo terminas, kurį numato įstatymai, nėra formalumas. Šis terminas skirtas tiek naujo darbo paieškoms, tiek nemažos apimties organizacinių reikalų įvykdymui – kvalifikacijos vertinimo atlikimui, pagal kurį bus atrinkti darbuotojus, perkeliami į steigiamas pareigas. 10 darbo dienų šiai procedūrai atlikti yra gerokai per trumpas terminas, todėl būtina atidėti pareigybių naikinimą protingam terminui“, - įsitikinęs VA ITĮPS pirmininkas Vytautas Lamauskas.

Vidaus tarnybos statutas numato, kad įspėjimas apie galimą atleidimą netenka galios, jei po įspėjime nurodytos atleidimo dienos praeina daugiau nei vienas mėnuo. Atsižvelgiant į tai, VA ITĮPS siūlo atidėti atleidimo datą iki 2016 m. sausio 15 d., t. y. vienas mėnuo nuo sužinojimo apie steigiamas pareigybes dienos.

Administracinių pareigybių mažinimo principas netinka Vilniaus apskr. VPK

Profesinėms sąjungoms kelia susirūpinimą ir kita problema. Vienas iš pertvarkymo principų – įstaigoms (padaliniams), kuriose dirba daugiau kaip 100 darbuotojų, administracinių pareigybių turi būti ne daugiau kaip 5, o tose, kuriose viršija 100 pareigybių – gali būti paliktos 6 administracines funkcijas vykdančios pareigybės. Šis principas labai aiškus ir puikiai tinkamas panašaus dydžio policijos įstaigose. Deja, šis principas visiškai netinka policijos įstaigai, kurioje dirba trečdalis visų Lietuvos policijos pareigūnų – Vilniaus apskr. VPK.

„Vilniui tenka kitoms apskritims netipiški krūviai. Pavyzdžiui, Vilniaus apskr. VPK Valdymo organizavimo skyriaus Teisės poskyrio 7 teisininkai šiuo metu administruoja 970 bylų, tai yra vienam teisininkui tenka apie 140 bylų. Palyginimui – kituose AVPK 1 teisininkas administruoja keliolika kartų mažiau bylų. Tai reiškia, kad Vilniaus apskr. VPK dirbančio teisininko krūvis ženkliai didesnis“, - aiškina V. Lamauskas.

Be to, anot VA ITĮPS, įgyvendinant šią pertvarką yra nesilaikoma Policijos departamento deklaruojamo principo dėl suvienodintų pareigybių, pagal kurį tokias pačias funkcijas vykdantys darbuotojai turėtų dirbti pagal tokį patį pareigybės aprašymą  – t.y. toms pačioms funkcijoms vykdyti Vilniaus a. VPK yra kuriami pareigybių aprašymai su reikalavimais, kurių nėra kitose policijos įstaigose.

„Esant gerokai didesniems darbo krūviams, natūralu, kad Vilniaus apskr. VPK administracija ieško išeičių, pavyzdžiui, administracinių funkcijų perkėlimas į veiklos padalinius, nustatant papildomą administracinę funkciją pareigūnams, kurie vykdo policines funkcijas, pavyzdžiui, tyrėjai, patrulių būrio specialistai ir panašiai. Tokia praktika ydinga ir nepriimtina, todėl neturėtų būti taikoma“, - sako VA ITĮPS pirmininkas.

VA ITĮPS siūlo Vilniaus apskr. VPK atvejį vertinti individualiai, nustatant galimybę palikti didesnį kiekį administracinių pareigybių. Siekiant išvengti nepagrįsto pareigybių skaičiaus didėjimo, būtų logiška susieti bendrą administracines funkcijas vykdančių pareigybių kiekį su bendru darbuotojų skaičiumi įstaigoje, pavyzdžiui nustatant procentinę proporciją nuo bendro darbuotojų/pareigūnų skaičiaus.

VA ITĮPS informacija