Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
VAD netinkamai apmokami viršvalandžiai ir kitos problemos
2016-11-09

Siekiama išvengti viršvalandžių apmokėjimo

Pareigūnai pasakoja, kad nuo liepos mėnesio, kai buvo įvesta suminė darbo laiko apskaitą VAD, buvo apmokami tik tie viršvalandžiai, kurie susidarydavo perdirbus to mėnesio normą. Nuo rugsėjo mėn. departamento vadovybė nusprendė skaičiuoti ne mėnesio, o ketvirčio viršvalandžius. Profesinės sąjungos turi informacijos, kad kai kurių pareigūnų prašoma ateiti anksčiau į darbą, pavyzdžiui, nuo 7 val. ryto, nors jo tarnyba prasideda 8 val. Anksčiau tai buvo fiksuojama kaip iškvietimas (apmokama dvigubai), dabar renkamasi pigesnį kelią – fiksuojami viršvalandžiai (apmokama 1,5 karto).

VA ITĮPS l.e.p. Vitalijus Jagminas pasakoja, kad vyksta ginčai dėl viršvalandžių apmokėjimo VAD pareigūnams. „Pareigūnams numatoma dirbti daugiau nei 48 val. per savaitę, tai yra 7 dienų laikotarpį. Tokiu būdu nesilaikoma maksimalios savaitės darbo laiko normos. Prasidėjo ginčai dėl netinkamos darbo laiko normos taikymo: pareigūnams, kurie funkcijas vykdo pertraukiamai, taikomas ne 40 per savaitę darbo laiko norma, o 48 valandų. Tokiu būdu susidaro 8 valandos viršvalandžių. Už viršvalandžius mokėti nenorima, todėl pasirenkamas ketvirčio viršvalandžių apskaičiavimas“.

Be kita ko pateiktas Vidaus tarnybos statuto projektas dėl darbo laiko normos keitimo. Jame numatoma, kad tiek Vadovybės apsaugos, tiek kitiems statutiniams pareigūnams didinti savaitės viršvalandžių normas (daugiau informacijos ČIA)

Pareigūnams, kurie kreipėsi į teismą, sudaromos nepalankios darbo sąlygos

Neseniai rašėme apie tai, kad VAD pareigūnai rengiasi savo teisėtus interesus ginti teismuose. Su profesinės sąjungos pagalba dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies bylinėjasi dešimtys pareigūnų. VA ITĮPS turi informacijos, kad tiems pareigūnams, kurie kreipėsi į teismus, sudaromos blogesnės darbo sąlygos.

„Administracija įvairiausiais būdais stengiasi paveikti pareigūnus sudarydami „išskirtines“ sąlygas kovojantiems už savo teises. Pavyzdžiui, sudaromi darbo grafikai po 8 ar mažiau valandų, kai kiti dirba 12 valandų, staiga keičiamos darbo vietos, darbas organizuojamas taip, kad kiekvieną savaitgalį tektų budėti, po darbo prašoma padirbėti ilgiau, bet už tai neapmokama. Kalbant konkrečiais pavyzdžiais, Pastatų apsaugos skyriaus pareigūnai, kurie apskundė teismams departamento vadų savivalę ir piktnaudžiavimą, turėjo palikti savo pamainas ir buvo perkelti į skirtingus objektus. Iš esmės buvo išformuota visa pamaina, motyvuojant, kad „taip reikia“. Tuo tarpu Sprogmenų paieškos poskyrio ir kitiems pareigūnams, kurie taip pat departamentą padavė į teismą, neeiliniai vertinimai, nuo kurių priklauso pareigūno atlygis, net nesiūlomi.

VA ITĮPS informacija

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?