Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
Aktuali informacija dėl privačių interesų deklaracijos pateikimo
2021-03-03

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pakeitė privačių interesų deklaracijų pateikimo terminą. Naujos deklaracijos PINREG sistemoje turi būti pateiktos iki 2021 m. birželio 1 d.

 

Atsižvelgdami į dažniausiai pasitaikančius klausimus ir pastebėtas klaidas teikiant privačių interesų deklaracijas, atkreipiame dėmesį į šiuos aspektus dėl privačių interesų deklaracijos turinio:

 

Deklaruojantis asmuo privačių interesų deklaracijoje visada privalo nurodyti:

 

1. Savo darbovietę (darbovietes) ir pareigas (statusą), dėl kurių kyla pareiga deklaruoti privačius interesus, taip pat kitas darbovietes ir einamas pareigas.

 

2. Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietes ir einamas pareigas.

 

3. Savo, sutuoktinio, sugyventinio, partnerio duomenis apie juridinius asmenis, kuriuose deklaruojančiojo, jo sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio turimų akcijų suteikiami balsai visuotiniame akcininkų susirinkime ar turimos juridinio asmens dalyvio teisės kitų teisinių formų juridiniuose asmenyse leidžia daryti lemiamą įtaką šių juridinių asmenų veiklai.

 

Deklaruojantis asmuo privačių interesų deklaracijoje privalo deklaruoti, tik jeigu yra ar gali atsirasti privatūs interesai (jei gali kilti interesų konfliktas):

 

1. Savo arba artimų asmenų duomenis dėl to, kad deklaruojantis asmuo ar jam artimas asmuo yra juridinio asmens dalyvis. Šiuo atveju deklaracijoje pateikiama informacija apie šio juridinio asmens dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose arba Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių finansuojamuose paramos teikimo arba Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektuose, įgyvendinamuose institucijos ar įstaigos, kurioje deklaruojantis asmuo dirba, arba jai pavaldžios institucijos ar įstaigos.

 

2. Savo arba artimų asmenų duomenis dėl deklaruojančiojo ar jam artimų asmenų narystės ar (ir) einamų pareigų juridiniuose asmenyse, išskyrus narystę politinėse partijose ar profesinėse sąjungose.

 

3. Savo arba sutuoktinio, sugyventinio, partnerio duomenis dėl deklaruojančiojo asmens, sutuoktinio, sugyventinio, partnerio ryšių su juridiniais asmenimis sudarius sandorį, kurio vertė didesnė negu 3000 eurų, įskaitant individualios veiklos sandorius. Deklaracijoje pateikiama informacija apie sandorius, sudarytus per 12 mėnesių iki deklaracijos pateikimo dienos.

 

4. Savo, artimų asmenų arba kitų asmenų duomenis dėl deklaruojančiojo asmens, artimo asmens ar kito asmens, arba dėl su šiais  asmenimis arba juo pačiu susijusių duomenų. Šiuo atveju deklaruojant duomenis turi būti aiškiai pateiktas situacijos aprašymas, dėl ko deklaruojančiam asmeniui gali kilti interesų konfliktas ir dėl kurių iš nurodytų asmenų, nurodant ryšį su šiuo asmeniu.

 

Atkreipiame dėmesį, kad pildant privačių interesų deklaraciją PINREG surenka duomenis iš kitų registrų ir pateikia deklaruojančiam asmeniui preliminarią deklaraciją. Kiekvienas deklaruojantis asmuo turi peržiūrėti suformuotą preliminarią deklaraciją ir įvertinti, ar deklaracijoje nurodyti duomenys yra deklaruotini, kadangi sistema deklaruojančiam asmeniui tik pasiūlo įrašyti į deklaraciją registruose jau turimus duomenis, nepriklausomai nuo to, ar juos privalu deklaruoti, taip palengvindama deklaravimą ir informacijos gavimą. Pavyzdžiui, į preliminarią deklaraciją įtraukiami duomenys apie objektus, kuriems privaloma teisinė registracija (būsto, automobilio pirkimas), apie iš bankų gautas paskolas ir apie kitokius sandorius ar įvykius, apie kuriuos yra informacijos registruose. Jeigu šie sandoriai ar kiti duomenys deklaruojančiam asmeniui nesukelia interesų konflikto ar jų deklaruoti neprivaloma, deklaruojantysis turėtų neįtraukti šių duomenų į deklaraciją PINREG paspausdamas šalia užpildytų duomenų esantį mygtuką „neįtraukti šių duomenų į deklaraciją“.

 

--

BNS nuotrauka.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?