Pagalba
3550
narių
6
organizacijos
Pagalba
Aplinkos apsauga: reikia vieningos skatinimo sistemos
2014-02-11

Atsižvelgdama į susidariusią situaciją ir  bendradarbiaudama su AM profesinė sąjunga inicijavo apklausą. Buvo parengtos ir išsiuntinėtos anketos. Jos yra dviejų rūšių. Viena jų skirta regionų aplinkos apsaugos departamentams, kita inspektoriams. Anketos apima daugybę klausimų – nuo paties darbo kokybės vertinimo iki problemų, susijusių su darbo laiku, darbu poilsio dienomis, skatinimo dažnumo bei tvarkos. Anketos jau išsiųstos, respondentų prašoma atsakymus į jas atsiųsti iki vasario 21 d. Tikimasi gauti visapusiškus ir nešališkus duomenis tolimesnei analizei, kuri padės nustatyti vieningą pareigūnų skatinimo sistemą bei galimus kriterijus vertinimui.

Manoma, kad anketos ne tik padės atsakyti į daugelį klausimų dėl veiklos aplinkos apsaugos srityje tobulinimo, bet, gavus atsakymus į daugelį rūpimų klausimų, bus galima toliau tęsti konstruktyvų dialogą tarp Aplinkos ministerijos, inspektorių ir LAASDPS. Darbuotojų skatinimas ne tik gerins jų darbo kokybę, bet stiprins motyvaciją išsaugoti turimą darbo vietą. Be to, šių anketų atsakymų analizė turėtų padėti išspręsti itin svarbius klausimus, susijusius su darbo apmokėjimu, kai dirbama pasibaigus darbo laikui, poilsio ir švenčių dienomis.

Numatyta ir daugiau priemonių: bendradarbiaujant su Aplinkos ministerija gerinti inspektorių darbo sąlygas, numatyti skatinimo tvarką atsižvelgiant į darbo rezultatus, parengti rekomendacijas kaip elgtis nelaimingų atsitikimų atvejais ir pan.

NPPSS informacija

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?