Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
Aplinkos ministerija atlaidi pažeidimus darantiems vadovams
2017-02-15

Jau rašėme apie įtampas Utenos regiono aplingos apsaugos departamente, kai dėl nepakenčiamo vadovo elgesio, veiksmų skiriant vienkartines pinigines išmokas ir materialinio turto naudojimo šios įstaigos Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai ir Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinė sąjunga (LAASDPS) kreipėsi į Aplinkos ministeriją. Tiek pareigūnų, tiek profesinės sąjungos nurodytos aplinkybės ir vadovo padaryti pažeidimai pasitvirtino.

 

Ir ką gi? Nors iš tiesų buvo nustatyti įvairūs pažeidimai Utenos regiono aplinkos apsaugos departamente (RAAD), šios įstaigos vadovas Lauras Martišius tesulaukė menko ministerijos pagrūmojimo pirštu: ĮPAREIGOTAS UŽTIKRINTI...

 

Pasak LASSDPS pirmininko Vaido Laukio,  akivaizdu, kad ministerija taiko dvigubus standartus vertindama eilinių pareigūnų ir vadovų padarytus pažeidimus.

 

„Susiklostė situacija, kai net už smulkius pažeidimus eiliniams pareigūnams skubama taikyti drausmines nuobaudas. Tačiau už vadovų pažeidimus, kai nesilaikoma teisės aktų reikalavimų, netoleruotiną elgesį su pavaldiniais, vienašališkus sprendimus ir panašius dalykus nebaudžiama – blogiausiu atveju skiriamas perspėjimas arba žodinis pabarimas. Tokia situacija nekelia pasitikėjimo, menkina pačios Aplinkos ministerijos autoritetą, kyla pagrįstų abejonių, kad ministerija tiesiog dangsto vadovų klaidas ir atlaidžiai žiūri į švaistomas ir neefektyviai naudojamas mokesčių mokėtojų lėšas”, - susidariusią situaciją komentavo V.Laukys.

 

Primename, kad Utenos RAAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai informavo Aplinkos ministeriją, jog Utenos RAAD vadovas vienašališkai, nesilaikydamas teisės aktų, neatsižvelgdamas ir į ministerijos sudarytos komisijos sprendimą, vienkartinėmis piniginėmis išmokomis paskatino ne visus puikiai savo darbą atlikusius ir to nusipelniusius pareigūnus, o tik kai kuriuos. Faktas pasitvirtino.

 

Už tokį pažeidimą, ministerija pavedė Utenos RAAD direktoriui UŽTIKRINTI, kad ateityje sprendimai dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų skatinimo vienkartinėmis piniginėmis išmokomis už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą, įvykdžius vienkartines ypatingos svarbos užduotis gyvūnijos apsaugos srityje, būtų pagrįsti ir priimami laikantis teisės aktų, reglamentuojančių šių išmokų skyrimo tvarką, reikalavimų, atsižvelgiant į konkrečius Utenos RAAD pareigūnų veiklos rezultatus ir komisijos rekomendacijas.

 

Dėl daugiau nei metus (nuo 2015-ųjų) sandėliuose dulkėjusios pareigūnams darbe reikalingos technikos ir priemonių ministerija taip pat tik palingavo galvą, sakydama, kad „toks ilgas laikas, kuomet įsigytos priemonės tarnybinėms funkcijoms vykdyti pareigūnams priskiriamos tik po daugiau nei vienerių metų, nėra ir negali būti pateisinama”. Direktorius ĮPAREIGOTAS UŽTIKRINTI efektyvų ir racionalų turto naudojimą.

 

Profesinė sąjunga teigia pasigendanti tvirtumo ir vienodų standartų vertinant pažeidimus, nesvarbu, kas juos padarė – eilinis pareigūnas ar vadovas.

 

LAASDPS informacija

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?