Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
Aplinkos ministerija neatsako, kodėl bandoma susidoroti su profesinės sąjungos atstovu
2017-02-15

Per du mėnesius Aplinkos apsaugos ministerija taip ir nepateikė atsakymo į Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) raštą „Dėl susidorojimo su profesinės sąjungos nariais”. 

 

Nors Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 14 straipsnis nustato, kad „Informacija pareiškėjui turi būti pateikiama ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos. Jeigu prašoma daug ar sudėtingos informacijos, įstaigos vadovas turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų ir apie tai ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pareiškėjui, taip pat nurodyti pratęsimo priežastis“.

 

Kodėl informacija nepateikiama, nežinia. Ministerija tyli. Nesulaukusi žinių, profesinė sąjunga paragino ministeriją netylėti ir priminė, kad vis dar laukia atsakymo.

 

Kreiptis į Aplinkos ministeriją LAADSPS nusprendė po to, kai gavo Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento (RAAD) raštą, kuriuo prašoma duoti sutikimą atleisti Alytaus RAAD Alytaus agentūros vedėjo pavaduotoją, LAASDPS valdybos narį, iš pareigų darbdavio valia dėl naikinamos Alytaus agentūros vedėjo pavaduotojo pareigybės.

 

Dėl galimo susidorojimo LAASDPS Aplinkos ministrui pateikė raštą, kuriuo buvo kreipiamasi dėl galimai neteisėtų Alytaus RAAD vadovo veiksmų, nukreiptų prieš LAASDPS narius, įvertinimo ir profesinių sąjungų teisių užtikrinimo.

 

Antrajame rašte ministrui profesinė sąjunga pakartotinai paprašė įvertinti, ar Alytaus agentūros vedėjo pavaduotojo pareigybės naikinimas yra pagrįstas prieš profesinės sąjungos valdybos narį nukreiptų ir minėtame rašte nurodytų veiksmų kontekste. LAASDPS prašo ministerijos imtis aktyvių veiksmų siekiant užtikrinti LAASDPS narių teisių apsaugą, užkirsti kelią Alytaus RAAD vadovo savivalei ir galimai neteisėtiems veiksmams, nukreiptiems prieš profesinės sąjungos narius.

 

Ar ir šį kartą ministerija, kaip ir Utenos RAAD direktoriaus savivalės ir teisės aktų pažeidimų atveju, tik pagrūmos pirštu?

 

LAASDPS informacija

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?