Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Aplinkos ministerija pateikė kolektyvinės sutarties parengimo ir pasirašymo projektą
2015-12-07

Nutarimo projekto tikslas – vadovaujantis darbo kodeksu, kuriame nustatyta, kad socialinė partnerystė gali būti įgyvendinama vedant kolektyvines derybas ir sudarant kolektyvines sutartis bei nuostata, kad šakos kolektyvinė sutartis yra profesinių sąjungų organizacijų (susivienijimo, federacijos, centro ir kt.), atstovaujančių valstybės tarnautojams, dirbantiems vienoje viešojo administravimo veiklos srityje, ir Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų rašytinis susitarimas, kuris nustato visų vienos viešojo administravimo veiklos srities valstybės tarnautojų darbo užmokesčio, tarnybos (darbo) ir poilsio laiko ir kitas socialines bei ekonomines sąlygas, įgalioti LR aplinkos ministeriją vesti derybas su profesinių sąjungų organizacijomis dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės šakos kolektyvinės sutarties parengimo.

Projekto iniciatoriai – Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinė sąjunga (LAASDPS)

Priėmus Nutarimo projektą, bus vedamos derybos tarp profesinių sąjungų organizacijų ir LR Vyriausybės įgaliotos institucijos – LR aplinkos ministerijos dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės šakos kolektyvinės sutarties parengimo. Nutarimo projektas be pastabų suderintas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Finansų ministerija, Nacionaliniu pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimu, Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesine sąjunga. Teisingumo ministerijos išvada dėl individualaus pobūdžio teisės aktų neteikiama.

LAASDPS vadovo Vaido Laukio teigimu, šiandien šakinės kolektyvinės sutartys nekelia didelės nuostabos, nes pastaruoju metu jų skirtingose buvo nemažai pasirašyta. „Šiuo metu pateiktas Vyriausybės nutarimo projektas po patvirtinimo pirmą kartą įgalins LAASDPS ir Aplinkos ministeriją derėtis dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės šakos kolektyvinės sutarties parengimo. Tokiu būdu bus padėtas naujas bendravimo ir bendradarbiavimo pamatas aplinkosaugossistemoje, atsivers  galimybė derinti šalių interesus, skatinti socialinę partnerystę, stiprinti pasitikėjimą tarp darbdavio ir darbuotojų. Tik garbingas ir sąžiningas susitarimas tarp dviejų šalių gali būti sėkmingas ir padės siekti efektyviai veikiančios aplinkosaugos sistemos, o joje dirbantys darbuotojai socialiai užtikrinti ir motyvuoti”, - įsitikinęs V. Laukys.

Projektą rasite čia: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1097331&p_org=237&p_fix=y&p_gov=y

LAASDPS informacija