Pagalba
3550
narių
6
organizacijos
Pagalba
Aplinkos ministerija: rengiant naują įstaigų struktūrą būtina tartis su darbuotojais
2017-11-08

Vakar, lapkričio 7 d., vyko Aplinkos ministerijos (AM) inicijuotas susitikimas su Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHMT) vadovybe ir Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) atstovais. Susitikime aptartas LHMT struktūros derinimas. 

 

Neseniai rašėme apie tai, kad valstybiniame sektoriuje vykstančių permainų banga pasiekė ir LHMT – sumažintas kitų metų biudžetas įpareigoja imtis pokyčių, tačiau pastarieji, anot darbuotojų, vykdomi mistiniais būdais. Profesinės sąjungos nariai ne kartą kreipėsi tiek į LHMT, tiek į Aplinkos ministerijos vadovybę, nes įstaigos struktūros pakeitimai su darbuotojais nebuvo derinti.

 

Plačiau skaitykite: Mistinės pertvarkos Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje 

 

Pertvarkų tikslas – skaidriai ir aiškiai pristatyti numatomus pokyčius

 

Susitikimo pradžioje Aplinkos viceministras Martynas Norbutas pabrėžė, kad darbuotojai, darbuotojų atstovai dėl numatomų pertvarkų neturi būti diskriminuojami ir jiems negali būti daromas kitoks neigiamas poveikis. Anot jo, pertvarkų tikslas – optimizuoti LHMT funkcijas atsižvelgiant į įstaigos misiją ir jos tikslus, maksimaliai skaidriai ir aiškiai pristatant numatomus pokyčius. Svarstymuose sudarant naują LHMT struktūrą turi būti atsižvelgta į darbuotojų bei LAASDPS atstovų nuomonę, su jais tinkamai konsultuojantis.

 

Anot LAASDPS pirmininko pavaduotojos Juditos Liukaitytės-Kukienės, atstovaujančios LHMT skyrių, po viceministro vizito tarnyboje pagaliau atsiranda dialogas tarp vadovybės ir darbuotojų, pradedama atsižvelgti į darbuotojų pateiktas pastabas ir pasiūlymus. 

 

Informacijos apie planuojamas pertvarkas vis dar trūksta

 

Išgryninant veiklos sritis, LHMT vadovybė siūlo turėti 4 pagrindinius skyrius, kuriuose darbas vyktų poskyriuose arba grupėse (pagal LHMT strategiją atitinkančius poreikius), tačiau vis dar nėra galutinio etatų sąrašo, atrankos į skyrių vedėjus ir kitas pareigas kriterijų bei kitos reikalingos informacijos.

 

„Dar nežinome, kokią įtaką struktūros pakeitimai turės darbuotojų darbo sąlygoms. Be to, neaišku, koks bus kai kurių darbuotojų likimas. Nežinome, kokių funkcijų ir jas vykdančių darbuotojų bus atsisakoma, kiek iš jų neteks darbo, kiek turės galimybę dirbti kituose padaliniuose. Turi būti aiškiai įvardinta ir kokiais kriterijais vadovaujantis bus atrenkami darbuotojai į konkrečias pareigas, ar tas pačias pareigybes turintys darbuotojai nebus diskriminuojami ženkliai besiskiriančiais atlyginimais“, - aiškina J. Liukaitytė-Kukienė.

 

Ragina nebūti abejingais ir teikti siūlymus

 

LAASDPS atstovai ragina visus darbuotojus nebūti abejingiems numatomiems pokyčiams, aktyviai dalyvauti ir teikti argumentuotus pasiūlymus tarnybos funkcijų perskirstymui. Vykdant bet kokius pakeitimus privalo būti atsižvelgiama į įstaigos prioritetus, vykdomas funkcijas, darbuotojų kvalifikaciją, darbo krūvius. Visa tai, profesinės sąjungos atstovų įsitikinimu, turi veikti kaip vientisas mechanizmas.  Profesinė sąjunga tikisi, kad AM siekį užtikrinti skaidrią ir su darbuotojais suderintą reorganizaciją išgirs ir LHMT vadovybė. LAASDPS ir toliau stebės reformų planavimo ir vykdymo eigą, teiks siūlymus ir atstovaus darbuotojų interesus.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?