Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
AM saugomų teritorijų valdymo srities pertvarkos plano dar neparengė
2017-05-23

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinė sąjunga (LAASDPS) prieš kurį laiką kreipėsi į Aplinkos ministeriją (AM) prašydama informacijos apie planuojamą saugomų teritorijų valdymo srities pertvarką. Atsakyme teigiama, kad pertvarkos modelis dar neparengtas.

 

Plačiau apie kreipimąsi skaitykite čia

 

LAASDPS pirmininkas Vaidas Laukys teigė, kad viešai prieinama informacija neleidžia tinkamai įvertinti pertvarkymų skaidrumo, jų poveikio valstybės tarnautojams bei aiškiai suprasti, kaip siektini tikslai planuojami įgyvendinti. AM atsakyme teigiama, kad saugomų teritorijų valdymo pertvarkos modelis kol kas nėra parengtas ir bus rengiamas 2017 m. II-IV ketvirtyje.

 

Atsakydama į klausimus AM nurodė, kad saugomų teritorijų valdymo pertvarka būtina, nes dalis valstybinių parkų direkcijų funkcijų dubliuojasi su kitų institucijų funkcijomis. AM teigė, kad norint užtikrinti geresnį gamtos apsaugos politikos įgyvendinimą reforma turi apimti visas už saugomas teritorijas atsakingas institucijas.

 

Ministerija nurodė, kad optimizuojant saugomų teritorijų sistemos valdymą bus siekiama šių tikslų:

  

1. didesnės miškų, gamtos apsaugos ir saugomų teritorijų politiką formuojančių ir koordinuojančių institucijų integracijos;saugomų teritorijų institucijų gebėjimų prižiūrėti teritorijas stiprinimo;

 

2. valdymo kaštų sumažinimo, geresnio išteklių planavimo, paskirstymo ir valdymo;

 

3. biologinės įvairovės išsaugojimo politikos įgyvendinimo stiprinimo.

 

Tikimasi, kad saugomų teritorijų optimizavimas leis greičiau prisitaikyti prie pokyčių, reikalaus mažiau resursų, užtikrins efektyvesnį darbą ir tolygesnį išteklių pasiskirstymą visoje Lietuvoje.

 

AM atsakyme teigiama, kad norint geriau subalansuoti darbuotojų skaičių padaliniuose, bus siekiama išsaugoti saugomų teritorijų darbuotojus. Regionų specialistų išsaugojimas – taip pat prioritetas. Mažinant bendrųjų funkcijų apimtis ir administravimo valdymo kaštus bus siekiama stiprinti gamtinių mokslinių tyrimų ir stebėjimų vykdymą, o į stambesnius padalinius pritraukti aukštesnės kompetencijos specialistų.

 

Ministerija užtikrino, kad LAASDPS bus informuota apie konkrečius veiksmus dėl saugomų teritorijų valdymo pertvarkos.

 

Gavusi tokį atsakymą LAASDPS planuoja kreiptis ir į parkų direkcijų darbuotojus. „Darbuotojai neturėtų laukti reformų pradžios. Jie turi imtis iniciatyvos tam, kad pertvarkos būtų palankios darbuotojams ir visai sistemai", - įsitikinęs Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Vaidas Laukys.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?