Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Aplinkos ministrą neveiksnumu kaltinantys aplinkosaugininkai kreipėsi ir į aukščiausius šalies vadovus
2020-07-20

Šių metų pradžioje Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinė sąjunga (LAASDPS), įvertinusi Aplinkos ministerijos vykdomą šalies aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės politiką, priėmė rezoliuciją, kurioje išreiškė nepasitenkinimą esama situacija aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje. Aplinkosaugininkai reikalavo, kad Aplinkos ministerijos vadovai prisiimtų atsakomybę už susidariusią situaciją bei kuo skubiau imtų taisyti trūkumus. 

 

Visgi dėl kilusios koronaviruso pandemijos aplinkosaugos sopuliai buvo primiršti. Todėl LAASDPS šių metų liepos 4 d. vykusioje konferencijoje grįžo prie anksčiau išsakytų reikalavimų ir papildė juos naujais.

 

Atnaujinta ir šių metų liepos 15 d. patvirtinta rezoliucija įteikta aplinkos ministrui, o jos kopijos - Lietuvos Respublikos Prezidentui Ekscelencijai Gitanui Nausėdai, Lietuvos Ministrui pirmininkui Sauliui Skverneliui ir Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui.

 

Svarbiausi atnaujintos rezoliucijos reikalavimai:

 

- Aplinkos ministras privalo pagaliau prisiimti asmeninę atsakomybę dėl nevaldomų šalies aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės procesų, o ne versti atsakomybę žemiau stovintiems pareigūnams keliant jiems bylas ar atleidinėjant iš darbo.

 

- Turi būti atkurtas konstruktyvus dialogas su socialiniu partneriu (LAASDPS) bei laikomasi Darbo kodekso ir Šakos kolektyvinės sutarties nuostatų. 

 

- Dar šiemet privalo būti pašalinti Valstybės kontrolės nustatyti Aplinkos ministerijos teisėkūros, materialinio aprūpinimo ir kiti trūkumai. 

 

- Prieš priimant sprendimus dėl struktūrinių pertvarkymų, įtakojančių aplinkosaugininkų ekonomines ir socialines garantijas, privalo vykti Darbo kodekse ir Šakos kolektyvinėje sutartyje numatytos konsultavimo procedūros, o ne jų imitavimas.

 

- Aplinkosaugininkams jų funkcijų atlikimui privalo būti suteikti reikiami įrankiai (sukurtos metodikos, tobulinama teisinė bazė, sudarytos sąlygas kvalifikacijos kėlimui, organizuojami mokymai, užtikrintas aprūpinimas reikiamu inventoriumi ir apranga, pasirūpinta tinkama motyvavimo sistema).

 

- Dar šiais metais turi būti aiškiai įvardintos įgyvendinamos ir planuojamos aplinkos apsaugos sistemos pertvarkos, jų etapai, nustatyti tikslai, priemonės ir tam reikalingi resursai. 

 

- Turi būti išgrynintos Aplinkos ministerijai pavaldžių įstaigų funkcijos, sustiprintas tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Tai pat privalo būti koordinuojama Aplinkos ministerijos pavaldžių įstaigų veikla. Vertinant įstaigų vykdomų funkcijų apimtis ir sudėtingumą, numatytų funkcijų atlikimui turi būti skiriamas reikiamas finansavimas. 

 

Aplinkosaugininkai tikisi, kad bus įsiklausyta į jų reikalavimus, siekiant užtikrinti Lietuvos gyventojų teisę gyventi švarioje ir saugioje aplinkoje. Jei Aplinkos ministerija neatsižvelgs į rezoliucijos reikalavimus, profesinė sąjunga neatmeta galimybės imtis protesto priemonių.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?