Pagalba

  

Pagalba
Aplinkosaugininkai greitai sulauks naujų uniformų ir kolektyvinių sutarčių derybų
2015-09-23

Aplinkos ministerijos vadovybė jau anksčiau buvo sakiusi, kad pritaria šakinės kolektyvinės sutarties deryboms. Dabar laukiama Vyriausybės pritarimo. LAASDPS pirmininkas Vaidas Laukys pasiūlė iš anksto parengti kolektyvinių derybų veiksmų planą, numatyti derybininkus ir šio proceso koordinatorius. 

„Taip sutaupytume laiko, o bendras pastangas paverstume produktyviu darbu ir, žinoma, rezultatais. Be to, siekiant konstruktyvesnio socialinio dialogo prieš prasidedant deryboms galėtume suorganizuoti konferenciją socialinio dialogo skatinimo tema. Renginio metu būtų galima socialinius partnerius supažindinti su jau įvykusiomis derybomis Vidaus reikalų sistemoje, išklausyti patarimų, o profesionalių lektorių pagalba pabandyti pamodeliuoti derybinį procesą“, - siūlė V. Laukys.

A. Genevičius palaikė tokią mintį ir žadėjo imtis veiksmų, kai bus Vyriausybės pritarimas.

Prieš kurį laiką rašėme apie aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo keitimo projektus.

Susitikimo metu taip pat buvo kalbėta nesibaigiančių reformų aplinkos apsaugos sistemoje klausimais. Atleidimo lapelių įteikimo maratonas ir užsitęsusios reformos demotyvuoja darbuotojus, trukdo susikaupti vykdant tiesiogines pareigas. Ministerija sako, kad dabar jau nieko spręsti nebegali – sprendžia Seimas.

Mūsų žiniomis, rytoj, rugsėjo 23 d. Seime bus svarstomas klausimas dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 6 ir 7 straipsnių keitimo:

Darbotvarkė: http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1078467

Diskusijos pabaigoje aplinkosaugininkų atstovus pradžiugino viceministro informacija, kad naujų uniformų gavimo klausimas gerokai pasistūmėjęs ir, planuojama, kad dar šiais metais jos pasieks darbuotojus.