Pagalba
Aplinkosaugininkai siūlo didinti RAAD darbuotojų atlyginimus
2015-07-21

„2009-2010 metais dėl prastos ekonominės situacijos asignavimai biudžetinėms įstaigoms buvo mažinami valstybės mastu, tačiau pasibaigus sunkmečiui ministerijai skiriamos lėšos nuosekliai didėjo. Didėjo ir Aplinkos apsaugos agentūros darbo užmokesčio fondas, nors esminių įstaigos vykdomų funkcijų turinio ar apimties pokyčių nebuvo. Svarbu pabrėžti, kad, nepaisant pagerėjusios situacijos, RAAD atlyginimams skirtos lėšos nepasikeitė ir nepasiekė iki krizės buvusio lygio“, - teigė LAASDPS pirmininkas Vaidas Laukys.

Minėtu laikotarpiu RAAD darbo užmokesčio fondas buvo didinamas, tačiau dalis departamentams skirtų asignavimų yra susiję su objektyviomis priežastimis: minimalios mėnesio algos didėjimu, valstybės tarnautojų darbo užmokesčio atstatymu į 2009 metų lygį (LR Konstituciniam Teismui pripažinus, kad valstybės tarnautojų atlyginimų sumažinimas krizės metu prieštarauja Konstitucijai), darbuotojų viršvalandžiais.

LAASDPS, išnagrinėjusi informaciją apie Aplinkos apsaugos agentūrai ir regionų aplinkos apsaugos departamentams skirtus valstybės biudžeto asignavimus atlyginimams mokėti nuo 2008 m. iki 2014 m., Aplinkos ministerijai (AM) siūlė apsvarstyti galimybę didinti RAAD darbuotojų darbo užmokesčiui mokėti skiriamų asignavimų dydį ir atstatyti skiriamus asignavimus į iki ekonominė krizės buvusį lygį.

Aplinkos ministerija nepateikė konkrečių skaičių

AM atsakomajame rašte teigiama, kad krizės laikotarpiu biudžeto asignavimai buvo mažinami proporcingai visoms ministerijai pavaldžioms įstaigoms, departamentams sumažinti asignavimai išlaidoms buvo kompensuojami Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšomis, o sumažintas darbo užmokesčio fondas atstatytas 2012 m. Be  to, vertinant finansavimo apimčių pokyčius institucijose esą būtina atsižvelgti į struktūrinius pokyčius, kurie buvo atliekami dėl funkcijų perskirstymo.

Be to, ministerija informavo, kad 2015 m. Vyriausybės sprendimu asignavimai institucijų išlaikymui sumažinti 5 proc. Faktiškai asignavimai departamentams sumažinti 1 proc., kadangi 4/5 sumažintų asignavimų sumos kompensuota Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšomis. Rengiant 2016 m. valstybės biudžeto projektą padidinti asignavimus institucijų išlaikymui taip pat nenumatyta. Todėl, anot AM, padidinti darbo užmokesčio fondus departamentams nėra finansinių galimybių.

„Iš ministerijos negavome konkrečių skaičių, o tik prielaidomis bandymą pateisinti neproporcingą asignavimų paskirstymą. Šiuo klausimu būtina diskusija, todėl organizuosime susitikimus su AM vadovais“, - teigia LAASDPS pirmininkas V. Laukys.

LAASDPS informacija