Pagalba
3550
narių
6
organizacijos
Pagalba
Aplinkosaugininkai susitiko su ministru, aptarti opiausi sistemos klausimai
2021-06-04

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos atstovai (Profesinė sąjunga) susitiko su aplinkos ministru Simonu Gentvilu ir jo komandos nariais. Susitikimo metu buvo apsikeista nuomonėmis apie opiausius aplinkosaugos sistemos klausimus ir diskutuota apie galimus jų sprendimo būdus. Susitikimo metu dėmesys buvo skirtas šiems klausimams: 

 

1. Šakos kolektyvinė sutartis. Esamos šakos kolektyvinės sutarties galiojimas baigsis 2022 m. Profesinės sąjungos nuomone, laikas pradėti derybas dėl naujos sutarties. Tokiai pozicijai iš esmės pritarė ir ministerijos atstovai. Buvo sutarta, kad Profesinė sąjunga peržiūrės esamos sutarties turinį ir pateiks ministerijai derybinį naujosios sutarties projektą. 

 

2. Būtinos AAVKĮ pataisos dėl reagavimo į pranešimus pozicionavimo. Profesinė sąjunga pateikė pasiūlymą reagavimą į mažareikšmius pranešimus (pavyzdžiui, kompostinė prie kaimyno tvoros, šulinys ar vamzdis privačioje teritorijoje ir pan.) perduoti savivaldos institucijoms. Ministras pritarė galimiems pakeitimams, kurie sumažintų reagavimų į mažareikšmius (tariamus aplinkosauginius) pranešimus skaičių. Tokiu atveju aplinkosaugininkų pajėgos galėtų būti nukreiptos į sudėtingesnių aplinkosauginių problemų sprendimą.  Sutarta bendromis pastangomis siekti teisės aktų pakeitimų, kurie išspręstų minėtą problemą.

 

3. Civilinis draudimas dėl pareigūnų priimtų sprendimų yra būtinas, tam, kad dėl priimtų sprendimų (pavyzdžiui, ūkio subjektų veiklos stabdymas, baudos, žalos, teismai ir pan.) nenukentėtų eiliniai pareigūnai. Pareigūnai taip pat turi būti apsaugoti situacijose, kuomet jų veiksmai „pažeidėjų“ yra skundžiami, jie yra įtraukiami į teisminius procesus, todėl turi samdytis advokatus ir pan. Tokiu būdu pareigūnai, atlikę savo pareigas, kartais gali patirti materialinių nuostolių. Profesinės sąjungos atstovų nuomone, situacijose, kuomet pareigūnai būna nekalti, jų patirtos išlaidos turi būti kompensuotos. S. Gentvilas sutiko, kad nėra normalu, jog pareigūnas dėl savo atliktos pareigos gali patirti materialinių nuostolių. Profesinė sąjunga, kartu su ministerija,  sieks atitinkamų teisės aktų pakeitimų. Ministras, kaip alternatyvą, pasiūlė šią problematiką aptarti ir spręsti per šakines kolektyvines derybas.

 

4. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pertvarkos II etapas. Saugomų teritorijų kontrolei skiriamas vis dar gerokai per mažas finansavimas, ko pasekoje smarkiai trūksta ir žmogiškųjų išteklių. Deja, tačiau S. Gentvilas negalėjo pažadėti papildomų resursų, tačiau Profesinės sąjungos atstovai primygtinai prašė atkreipti dėmesį į šią problemą ir ieškoti jos sprendimo būdų. Viena iš galimybių yra netipinių funkcijų atsisakymas Aplinkos apsaugos departamente, perduodant jas savivaldos ar kitoms įstaigoms. Tokiu būdu atlaisvinti žmogiškieji ištekliai galėtų būtų nukreipti į saugomų teritorijų kontrolę.

 

5. Darbo kodekso 144 str. 6 d. reikalavimų taikymo. Ministras išsakė palaikymą Profesinės sąjungos pozicijai, kad AAD padalinių vadovai, kurie turi teisę atlikti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, nenukentėtų materialiai dirbdami viršvalandžius. Savo ruožtu Profesinė sąjunga visomis galimybėmis sieks, kad tai būtų įtvirtinta teisiškai, galbūt net kolektyvinėse sutartyse.

 

6. Šių metų valstybės biudžeto tikslinimas. Aplinkos ministerija papildomai gauna 570 tūkst. eurų DUF. Profesinės sąjungos atstovai teiravosi, kam ir kaip bus panaudotas šis papildomas finansavimas? Ministras socialinius partnerius informavo, kad ženklaus DUF padidėjimo nėra, jis labiau epizodiškas. Buvo pažadėta pateikti aplinkos ministerijos įstaigų DUF paskirstymą pagal atnaujintą biudžeto projektą.

 

7. Naujos planuojamos tvarkos. Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos aprašo įvedimas padidins darbo krūvius Aplinkos apsaugos departamento ir Aplinkos apsaugos agentūros specialistams, todėl yra būtinas papildomas finansavimas. Ministras teigė, kad sprendimų šiuo klausimu kol kas nėra. Kalbėta su įstaigų vadovais, aptarti jų poreikiai. Planuojama, kad Aplinkos apsaugos agentūra naujai funkcijai galimai gaus papildomus 8 etatus. Dėl Aplinkos apsaugos departamento papildomų resursų dar nėra aišku.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?