Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Aplinkosaugininkų atstovai susitiko su naujuoju aplinkos ministru
2020-12-22

Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) atstovai šiandien susitiko su aplinkos ministru Simonu Gentvilu, ministerijos kanclere Sigita Vasiljevaite, patarėju Raimondu Imbrasu ir referente Laura Maslinskiene.

 

Susitikimo, vykusio nuotoliniu būdu, pradžioje LAASDPS pirmininkas Vaidas Laukys naujiesiems ministerijos vadovams pristatė svarbiausias sistemos problemas (socialinio dialogo nebuvimą, skurdų finansavimą, darbuotojų motyvavimo trūkumą, Aplinkos apsaugos departamento (AAD) veiklos probleminius klausimus) bei LAASDPS ir aplinkosaugininkų bendruomenės lūkesčius. 

 

Anot V. Laukio, socialinis dialogas sistemoje, dėka buvusio aplinkos ministro, yra visiškai nutrūkęs, o su naująja AAD vadovybe jis vystosi sunkiai, nors visos teisinės prielaidos, kaip ir LAASDPS iniciatyva, efektyviam dialogui tarp darbuotojų ir darbdavio yra.

 

„Turbūt niekas nedrįs neigti socialinio dialogo svarbos. Sistemoje dirbantys žmonės geriausiai mato visus sistemos skaudulius, todėl jų nuomonė gali ir turėtų būti labai svarbi tobulinant procesus, santykius. Deja, aplinkosaugoje kol kas to nėra, nors mes ir turime šakinę kolektyvinę ir kolektyvinę (su darbdaviu AAD) sutartis. Akivaizdu, kad priemonės dialogui yra, tačiau valios ir geranoriškumo jį vykdyti ministerijoje nebuvo, o Aplinkos apsaugos departamente dialogas labiau formalus. Viliuosi, kad situacija pasikeis: ministras S. Gentvilas patikino mus, kad jis ir jo komanda sieks glaudaus ryšio su darbuotojais, jiems atstovaujančia LAASDPS. Vienas pirmųjų žingsnių, mano nuomone, galėtų būti galiojančios šakinės kolektyvinės sutarties revizija, jos galiojimo išplėtimas į kitas įstaigas. Nes šiuo metu ji apima tik aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę atliekančias įstaigas“, – aiškina V. Laukys.

 

Ministras profesinės sąjungos atstovams glaustai pristatė savo artimiausius numatomus darbus ir pabrėžė, kad jie bus vykdomi konsultuojantis su LAASDPS, bendruomene. Tam turi būti sukurtas aiškus ministerijos ir darbuotojų atstovų dialogo ir konsultacijų mechanizmas, pasitikėjimu grįsti tarpusavio santykiai. Tik taip bus galima sėkmingai įgyvendinti vienus iš svarbiausių artimiausio laikotarpio uždavinių – Saugomų teritorijų departamento reformą (apjungimą), aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pertvarkos II etapą. 

 

Daug dėmesio susitikime buvo skirta aplinkosaugos sistemos finansavimo problematikai. LAASDPS priminė, jog kitų metų finansavimą privalu didinti daugiau nei 4  mln. eurų: 2,8 mln. eurų būtų skirta darbo užmokesčio didinimui, 0,6 mln. eurų – naujoms darbo vietoms AAD įrengti ir dar 0,8 mln. eurų – Valstybės saugomų teritorijų tarnybai. Visgi patikslintame 2021 m. valstybės biudžeto projekte numatyta finansavimą didinti tik 2,5 mln. eurų, šią sumą skiriant visose Aplinkos ministerijai pavaldžiose įstaigose dirbančių žmonių atlyginimų indeksavimui. LAASDPS atstovai prašė dalintis informacija apie planuojamus ministerijos įstaigų asignavimus, kad galima būtų laiku ir tinkamai reaguoti, siekiant didesnio finansavimo svarbioms sistemos sritims.

 

V. Laukys taip pat atkreipė dėmesį ir į kitą svarbų sistemos finansavimo aspektą: lėšų panaudojimą. Štai šių metų biudžete aplinkosaugininkų darbo užmokesčio didinimui ir metų pradžioje neužimtiems AAD etatams užpildyti buvo skirta 1,5 ml. eurų (visų pirma aktyvių profesinės sąjungos veiksmų dėka).

 

„Visgi šių metų pradžioje AAD buvo 70 neužimtų inspektorių pareigybių, o šiai dienai jų likę 66. Vadinasi papildomos Seimo skirtos lėšos aplinkosaugininkams, galimai įvairių darbo užmokesčio priedų ir kitų išmokų pavidalu buvo išdalintos siauram AAD vadovybei palankių žmonių ratui. Tuo tarpu su rizika darbe (ypač Covid-19 karantino sąlygomis) susiduriantiems darbuotojams priedai nėra mokami , kaip ir priedai už pavadavimą. Problema AAD išlieka ir įvesta (savaitgalinė) suminė darbo laiko apskaita. Tai reiškia, kad už tą patį darbo užmokestį žmonės yra verčiami dirbti ir savaitgaliais ar švenčių dienomis, nors reagavimą į daromus pažeidimus galima organizuoti  ir pasyvaus budėjimo būdu“, – pasakoja V. Laukys. 

 

Profesinės sąjungos atstovai atkreipė ministro dėmesį ir į slogią darbo atmosferą, motyvacinės sistemos nebuvimą AAD. Departamento vadovybė į svarbius postus stumia sau lojalius, neturinčius aplinkosauginės patirties žmones. Kitaip galvojantiems, arba savo nuomonę išsakantiems pareigūnams yra rengiami tarnybiniai patikrinimai arba jie paprasčiausiai verčiami palikti tarnybą. Sistemoje nėra aiškios darbuotojų motyvavimo sistemos.

 

Kaip atskira problema buvo aptartas nepakankamas darbuotojų aprūpinimas reikiama įranga ir metodikomis, neskiriamas dėmesys jų apmokymui ir parengimui.

 

Su ministerijos vadovais sutarta panašius susitikimus rengti periodiškai, o LAASDPS narius įtraukti į svarbiausius sprendimus rengiančias darbo grupes.

 

---

 

Nuotrauka liberalai.lt 

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?