Pagalba
3550
narių
6
organizacijos
Pagalba
Aplinkosaugoje – šakos kolektyvinė sutartis
2020-02-20

Praėjusią savaitę Aplinkos apsaugos departamento (AAD) ir Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) AAD filialas pasirašė įstaigos kolektyvinę sutartį.

 

Eimantas Puodžiukas, LAASDPS pirmininkas, sako, jog ši sutartis – puikus socialinės partnerystės ir bendradarbiavimo pavyzdys. 

 

„Galiu nedvejodamas pasakyti, kad tai yra racionalaus darbdavio elgesio su savo darbuotojais pavyzdys. O taip pat kelias, kuriuo turėtų eiti ir Aplinkos ministerijos politinio pasitikėjimo vadovybė. Mes jau ilgą laiką siekiame bendrystės su jais, tačiau kol kas iš ministerijos galvų dažniausiai sulaukiame viešo žeminimo ir nepasitikėjimo“, – sako E. Puodžiukas.

 

Profesinės sąjungos, pasirašydamos sutartį su AAD administracija sutarė, kad plėtos socialinę partnerystę ir skatins bendradarbiavimą tarp AAD ir LAASDPS, sprendžiant ekonominius bei socialinius klausimus. Taip pat bus siekiama aukštesnio darbo apmokėjimo, kvalifikacijos kėlimo bei perkvalifikavimo, darbuotojų saugos, sveikatos ir kitų darbo sąlygų lygio gerinimo. Kolektyvinėje sutartyje sutarta suteikti didesnes darbo ir socialines garantijas departamente dirbantiems profesinės sąjungos nariams, derinti abiejų sutartį pasirašiusių šalių interesus, įgyvendinant aplinkos apsaugos politiką ir keliant visuomenes pasitikėjimą aplinkos apsaugos sistema.

 

Sutartyje įtvirtinta nuostatas tarnybinius ginčus visų pirma stengtis spręsti taikiai, joje yra numatyta taikinimo komisijos veiklos galimybė, kurią sudarytų lygiomis dalimis deleguoti darbdavio ir profsąjungos atstovai. Taip pat sutarta, jog profesinės sąjungos nariai bus įtraukiami į darbdavio sudaromas darbo grupes, komisijas, kurios spręs klausimus, susijusius su narių profesinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis teisėmis ir interesais.

 

Taip pat, esant poreikiui, profesinės sąjungos nariams per mėnesį bus suteikiamos papildomos dvi kalendorinės dienos, skirtos vykimui į sveikatos priežiūros įstaigą ar kita valstybinę instituciją. Be to, darbdavys ir profesinės sąjungos atstovai steigs darbuotojų saugos ir sveikatos komitetą, į kurį abi pusės deleguos vienodą narių skaičių. Komitetas spręs darbuotojų saugos, sveikatos būklės gerinimo, priemonių organizavimo ir jų įgyvendinimo kontrolės klausimus.

 

Nemažai dėmesio sutartyje skirta ir nuostatoms, kurių pagrindu darbuotojams bus gerinamos darbo sąlygos. Darbdavys turės konsultuotis su profesinės sąjungos AAD filialu dėl sutaupytų darbo užmokesčiui skirtų bei kitų lėšų paskirstymo, informuoti socialinius partnerius apie finansinę padėtį, laisvas darbo vietas. Profesinės sąjungos atstovai bus įtraukiami į darbdavio sudaromas komisijas, darbo grupes, kurios spręs klausimus, susijusius su narių profesinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis teisėmis bei interesais. Profesinių sąjungų nariai taip pat dalyvaus darbuotojų atrankose, vertinimuose, mokymo, skatinimo planų, teisės aktų projektų rengime.

 

Derybos dėl šios kolektyvinės sutarties vyko kiek ilgiau nei metus. Iš viso buvo surengti 7 derybinės darbo grupės posėdžiai. 

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?