Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
Aptartas VSAT kolektyvinės sutarties vykdymas
2016-12-02

Posėdyje dalyvavo profesinių sąjungų vadovai, tarnyboje sudarytos Kolektyvinės sutarties įgyvendinimo darbo grupės vadovai ir nariai bei tų VSAT padalinių vadovai, kurie yra atsakingi už patvirtintų priemonių kolektyvinei sutarčiai įgyvendinti atlikimą.

Tokių priemonių plane yra daugiau kaip keturios dešimtys įvairių punktų. Dalis jų jau buvo aptarti gegužę vykusiame analogiškame susitikime. Ir tada, ir dabar buvo kalbama apie kiekvienos priemonės įgyvendinimą, rezultatus ir poveikį pasieniečių veiklai, kylančias problemas. Kalbėta ir apie veiksmus, kurie padėtų kolektyvinės sutarties nuostatas dar efektyviau įdiegti VSAT veikloje.

Trečiadienį posėdžio dalyviai sutarė, kad įgyvendinant Valstybės sienos apsaugos šakos kolektyvinę sutartį labai didelių nesklandumų nekyla, o pasitaikančios problemos atsiranda dėl objektyvių priežasčių. Be kitų klausimų, susitikimo dalyviai pasikeitė nuomonėmis apie situaciją VSAT dėl darbo laiko apskaitos, viršvalandžių skaičiavimo ir mokėjimo.

Sutarta, kad būtų tikslinga atnaujinti priemonių kolektyvinei sutarčiai įgyvendinti planą. Didžioji dauguma jų sėkmingai įvykdyta, o į naują tokį dokumentą būtų įtrauktos ir tos, kurių įgyvendinimas tęsiamas, ir tos, kurios būtų visai naujos.

Lietuvos pasienio pareigūnų profesinės sąjungos (LPPPS) pirmininkas Vladimir Banel akcentavo ir pareigūnams aktualius ir problemų keliančius klausimus. „Kolektyvinė sutartis numato teisinę pagalbą, tačiau realus jos įgyvendinimas nėra visur vienodas, todėl svarbu užtikrinti vienodą teisinės pagalbos praktiką visose VSAT rinktinėse.

LPPPS neseniai rašė apie VSAT Vilniaus rinktinės pareigūnų saugumą. 

Antra, anot V. Banel, pastaruoju metu vyksta daug struktūrinių ir su tarnyba susijusių pokyčių, todėl būtina efektyviai vykdyti informavimo konsultavimo procedūras ir operatyviai keistis turima informacija“. Susitikimo metu profesinės sąjungos domėjosi ir pareigūnų uniformomis. VSAT vadovybė informavo, kad kaip tik šiuo metu rengiamasi atnaujinti lauko uniformą. LPPPS atstovų teigimu, uniformos turėtų būti pagal poreikį modernizuojamos, užtikrinamas patogumas ir adaptavimas esamoms oro ir tarnybos sąlygoms.

Prieš kurį laiką LPPPS rašė apie neseniai patvirtiną viršvalandžių apskaičiavimo tvarką. V. Banel dar kartą pabrėžė, kad būtina visoje VSAT sistemoje taikyti vienodą viršvalandžių apmokėjimo praktiką.

Pasieniečių ir profesinių sąjungų vadovai Valstybės sienos apsaugos šakos kolektyvinę sutartį pasirašė šių metų vasario gale. Toks dokumentas sudaro sąlygas operatyviau, efektyviau ir paprasčiau spręsti sienos apsaugos sistemoje iškylančias problemas, o pasieniečiams suteikiamos galimybės turėti geresnes darbo sąlygas.

Sutartimi siekiama plėtoti socialinę partnerystę, sudaryti patrauklias, palankias darbo VSAT sąlygas, skatinti darbdavio, profesinių sąjungų ir darbuotojų bendradarbiavimą darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais, formuoti VSAT tradicijas, stiprinti darbuotojų profesionalumą ir motyvaciją, lojalumą organizacijai. Siekiama, kad šio dokumento veikimas skatintų nepakantumą korupcijai, skleistų demokratines vertybes ir principus asmeniniame bei visuomeniniame gyvenime.

Šakinė kolektyvinė sutartis yra naudinga tiek VSAT darbuotojams bei tarnautojams (nesvarbu, ar jie yra profsąjungų nariai, ar ne), tiek darbdaviui.

Kolektyvinė sutartis yra norminio pobūdžio susitarimas tarp darbdavio ir profesinės sąjungos dėl darbo, darbo apmokėjimo, darbo organizavimo, darbuotojų saugos, darbo ir poilsio laiko bei kitų socialinių ir ekonominių sąlygų. Sutarties šalys yra darbuotojų kolektyvas, kuriam atstovauja organizacijoje veikianti profesinė sąjunga, ir darbdavys (vadovas) arba įgalioti administracijos pareigūnai. Jeigu įstaigoje veikia kelios profesinės sąjungos, kolektyvinę sutartį sudaro jungtinė profesinių sąjungų atstovybė ir darbdavys. Jungtinė profesinių sąjungų atstovybė sudaroma profesinių sąjungų susitarimu.

VSAT ir LPPPS informacija

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?