Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Artėjame prie skandinaviškų standartų: pasirašyta kalėjimų pareigūnų kolektyvinė sutartis
2014-07-23

Pabrėžė socialinio dialogo svarbą

A.Norkevičiaus teigimu,Kalėjimų departamentas, pasirašydamas šią sutartį, pabrėžiaatvirumą bendravimui ir bendradarbiavimui tiek su bausmių vykdymo sistemos darbuotojais, tiek su jų interesus atstovaujančiomis organizacijomis. „Esame įsitikinę, kad dialogas yra geriausias būdas išspręsti visas kylančias problemas, oši sutartis suteiks daugiau aiškumo mūsų sistemos pareigūnams“.

Profesinių sąjungų atstovai buvo atviri – kolektyvinės sutarties pasirašymas yra istorinis įvykis ne tik Lietuvos pataisos įstaigose dirbantiems žmonėms, bet ir visai šalies teisėsaugai. „Mums suteikiamos naujos galimybės kalbėtis, plėtoti socialinį dialogą, tartis su įstaigų vadovais dėl darbo sąlygų, finansavimo ir kitų svarbių dalykų“, - džiaugėsi T. Vaitkunskas. M. Stankus pridūrė, jog ši sutartis yra labai svarbi ir probacijos tarnybų darbuotojams, įnešantiems reikšmingą indėlį į bausmių vykdymo sistemos kasdienę veiklą.

Dėmesys darbuotojo teisėms

Pasirašyta sutartis įneša daug naujovių į bausmių vykdymo sistemą. Numatyta, kad Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose, kuriose veikia profsąjungos, bus įsteigti du kolegialūs organai – Darbuotojų valdymo komitetas ir Derybų komitetas, į kuriuos bus paskirti administracijos ir profesinių sąjungų atstovai.

Darbuotojų valdymo komitetas aptars iškilusias su darbo sąlygomis ir socialinėmis garantijomis susijusias problemas, teiks rekomendacijas, pasiūlymus, išvadas darbdaviui ir profesinėms sąjungoms. Derybų komitetas spręs Darbuotojų valdymo komiteto suformuotus klausimus, kurių negali išspręsti Darbuotojų valdymo komitetas.

Sutartis taip pat apibrėžia ir socialinių bei ekonominių darbuotojų teisių ir garantijų užtikrinimą, darbo organizavimo, darbuotojų skatinimo, drausminių nuobaudų skyrimo, socialinių garantijų ir kitus visiems bausmių vykdymo sistemos pareigūnams svarbius klausimus.

Derybos dėl kolektyvinės sutarties sudarymo tarp Kalėjimų departamento ir pareigūnus atstovaujančių profesinių sąjungų pradėtosdarpernai spalį, vykdant Europos Sąjungos iš dalies finansuojamą projektą „Pareigūnų gebėjimų skatinimas socialinės partnerystės srityje“.

 

NPPSS informacija 

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?