Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Darbo inspekcija: į darbo tarybą gali būti išrinktas daugiau nei vienas profsąjungos narys
2018-02-05

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) kreipėsi į Valstybinę darbo inspekciją  (VDI) dėl nuomonės, kaip turėtų būti įgyvendinamos darbo tarybos rinkimus reglamentuojančios Darbo kodekso nuostatos, pateikimo.

 

NPPSS tapo žinoma praktika, kai įstaigose, organizuojant darbo tarybos rinkimus, balsavimo biuletenyje pateikiamas ne vientisas kandidatų skaičius, o dvi grupės (t.y. profesinių sąjungų bei darbuotojų pasiūlyti kandidatai). Balsavimo metu profesinių sąjungų grupėje galima atiduoti tik po vieną balsą, o likusius reikia paskirstyti tarp tų kandidatų, kurie buvo pasiūlyti darbuotojų. NPPSS nuomone, tokia tvarka riboja renkančių darbuotojų teisę laisvai pasirinkti iš visų esamų kandidatų bei profesinių sąjungų kandidatų teisę būti išrinktiems lygiais pagrindais su darbuotojų pasiūlytais kandidatais.

 

NPPSS prašė VDI pateikti paaiškinimą, ar esamomis nuostatomis nepažeidžiama lygių rinkimų teisė. Taip pat prašyta patikslinti esamos Darbo kodekso nuostatos, kuria teigiama, jog „Darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos turi teisę pasiūlyti ne mažiau kaip tris rinkimų teisę turinčius darbuotojus kandidatais į darbo tarybos narius, iš kurių išrinktu bus laikomas daugiausia darbuotojų balsų gavęs kandidatas“, veikimo principą. Prašyta įvardinti, ar iš profesinių sąjungų pasiūlytų kandidatų gali būti išrenkamas tik vienas kandidatas, ar gali būti išrinkta ir daugiau nei vienas, jeigu balsavimo metu kandidatai gauna pakankamai balsų.

 

VDI, atsakydama į paklausimą, išreiškė nuomonę, paremtą Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikta pozicija: „Darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos pasiūlyti kandidatai turėtų būti renkami bendra tvarka kartu su kitais kandidatais, tačiau iš profesinės sąjungos pasiūlytų kandidatų bent vienas kandidatas privalo būti išrenkamas“.

 

Trišalės tarybos posėdyje, vykusiame dar 2017 m. kovą, išaiškinta, kad profesinės sąjungos turi teisę pasiūlyti ne mažiau kaip tris rinkimų teisę turinčius darbuotojus kandidatais į darbo tarybos narius.  Iš jų visų išrinktu laikomas daugiausia darbuotojų balsų gavęs kandidatas. Vis dėlto, iš profesinės sąjungos pasiūlytų kandidatų gali būti  išrinkta ir daugiau nei vienas kandidatas, jeigu jie surenka pakankamai balsų.