Pagalba

  

Pagalba
Išaiškinimas dėl kompensacijų pareigūnams, tapusiems liudininkais
2016-08-30

Profesinė sąjunga domėjosi, kaip turėtų būti mokama kompensacija tais atvejais, kai KD pavaldžiose laisvės atėmimo vietose pamaininį darbą dirbantis darbuotojas (valstybės tarnautojas), gavęs šaukimą vyksta pas ikiteisminio tyrimo pareigūną, prokurorą arba į teismo posėdį duoti parodymus, susijusius su šio darbuotojo tiesioginių pareigų vykdymu, savo poilsio pagal grafiką dienomis. KD atsakyme teigiama, kad darbuotojas, vykdydamas savo tarnybos funkcijas, pastebėdamas LR suėmimo vykdymo įstatyme arba LR bausmių vykdymo kodekse numatyto režimo pažeidimą ar kitą įvykį, privalo surašyti tarnybinį pranešimą. Šio tarnybinio pranešimo pagrindu inicijuojamas tarnybinis arba ikiteisminis tyrimas. Tokiu būdu valstybės tarnautojas, vykdydamas tarnybines funkcijas, tampa liudininku administracinėje arba baudžiamojoje byloje. Darbuotojai nuogąstauja, kad atidirbus nustatytu grafiku, poilsio dieną tenka papildomai tapti liudytojais.

KD užklausą, ar tokiais atvejais darbuotojams už laiką, praleistą pas ikiteisminio tyrimo įstaigų pareigūną, prokurorą arba teismo posėdyje, savo poilsio dienomis pagal grafiką turėtų būti mokama kompensaciją, perdavė Valstybės tarnybos departamentui ir Valstybinei darbo inspekcijai.

Valstybinė darbo inspekcija:jei tai susiję su tiesioginėmis funkcijomis, laikas turi būti įskaičiuotas į darbo laiką

Darbo kodeksas reglamentuoja atleidimą nuo darbpo valstybinėms arba  visuomeninėms pareigoms atlikti. Darbuotojai atleidžiami nuo darbo: įgyvendinti inkimų teisės; pakviesti į ikiteisminio tyrimo įstaigas, prokuratūrą ir teismą liudytoju, nukentėjusiuoju, specialistu, vertėju ar kviestiniu, asociacijos arba darbuotojų kolektyvo atstovu; atlikti donoro pareigų ir kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiems darbuotojams darbo užmokestį, ne mažesnį už vidutinį, moka ar kompensuoja  ta įstaiga ar organizacija, kurios įsipareigojimus jie vykdo (pvz. Teismas), jei kitaip nenumatyta įstatymuose.

Anot VDI, tuo atveju, kai  tai yra susiję su darbuotojo tiesioginėmis funkcijomis, t.y. darbuotojas surašo tarnybinį pranešimą vykdydamas savo tiesiogines pareigas, ir šiuo pagrindu administracinėje ar baudžiamojoje byloje turi pateikti parodymus dėl savo atliktų veiksmų, toks laikas, praleistas ikiteisminio tyrimo institucijoje ar teisme, taip pat kelionės  į šią instituciją ir grįžimo iš jos laikas turi būti įskaičiuotas į darbo laiką ir už jį turi būti mokamas darbo užmokestis, o ne kompensuojama darbo kodekse numatyta tvarka.

Už darbą poilsio arba švenčių dieną, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką, mokoma ne mažiau kaip dvigubai, skaičiuojant nuo darbuotojo atlygio, arba darbuotojo prašymu kompensuojama suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų ir mokant už tas dienas darbuotojui vidutinį darbo užmokestį. 

Išsamesnė informacija: Profesinė sąjunga aiškinasi, ar laisvės atėmimo vietose dirbantiems pareigūnams, tapusiems liudininkais, turėtų būti mokamos kompensacijos

LR ITĮPS informacija