Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
Darbo tarybos turės būti steigiamos ir valstybės tarnyboje
2017-08-11

Įsigaliojus Darbo kodeksui, pasikeitė darbo santykių reguliavimas, juos liberalizuojant ir suteikiant daugiau laisvės derėtis dėl palankesnių darbo santykių. Kai kurie pakeitimai neabejotinai svarbūs ir Vidaus tarnybos pareigūnams bei karjeros valstybės tarnautojams. Viena iš naujų nuostatų – darbo tarybos.

 

Apie esminius pokyčius kalbamės su Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) tarybos nariu, Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininku Vaidu Laukiu.

 

Kas yra darbo tarybos ir ką jos veikia?

 

Darbo tarybos – mažai praktikos turintis darinys. Jis buvo ir ankstesniame Darbo kodekse, tačiau nebuvo numatyta prievolės ją steigti įstaigoje. Darbuotojų atstovavimas buvo labiau profesinių sąjungų funkcija.

 

Pasikeitus Darbo kodeksui, atsiranda nauja praktika. Darbo taryba laikoma nepriklausomu darbuotojams atstovaujančiu organu. Darbo kodekso nustatytais atvejais ir tvarka taryba atstovauja visiems darbuotojams darbdavio (ar) ir darbovietės lygmeniu, informavimo, konsultavimo ir kitose dalyvavimo procedūrose. Pastarosiomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą.

 

Darbo taryba renkama keliais atvejais: kai darbovietėje nėra darbdavio lygiu veikiančios profesinės sąjungos, kurios nariais yra daugiau kaip 1/3 visų darbdavio darbuotojų; kai darbovietėje nėra darbdavio lygiu veikiančių kelių profesinių sąjungų, kurių nariais yra daugiau kaip 1/3 visų darbdavio darbuotojų; kai darbdavio lygiu dirba daugiau kaip 20 darbuotojų.

 

Darbo taryba negali atlikti tų darbuotojų atstovavimo funkcijų, kurios pagal šį kodeksą laikomos išimtinėmis profesinių sąjungų teisėmis.

 

Kokios teigiamos naudos tai gali turėti?

 

Viena vertus, tokiu būdu darbuotojams atsiranda galimybė imtis iniciatyvos ir aktyviai įsilieti į įstaigoje vykstančius procesus, įtakoti darbdavio sprendimus. Kita vertus, darbuotojai gali būti ne tokie aktyvūs, numoti ranka į darbo tarybų steigimą ir jos veiklą bei galimybes. Tokiu atveju yra tikimybė, kad darbdavys gali tuo pasinaudoti. Pavyzdžiui, priešingai nei numato Darbo kodeksas, pasirūpinti, kad į tarybą patektų darbdaviui lojalūs darbuotojai. Tokiu atveju galimai būtų ignoruojami realūs darbuotojų poreikiai ir jų garantijos, o sprendimai būtų naudingesni ne darbuotojams, o darbdaviui.

 

Ką patartumėte pareigūnams, karjeros valstybės tarnautojams?

 

Neabejotinai labai svarbu, kad įstaigų dabuotojai laiku susimąstytų apie tarybų perspektyvą, domėtųsi, tartųsi tarpusavyję ir tinkamai pasirengtų darbo tarybų rinkimams. Darbo kodeksas numato, kad iki 2017 metų pabaigos tokios tarybos turi atsirasti visose įstaigose, kuriose nėra reikalavimus atitinkančių profesinių sąjungų.  

 

Darbuotojams galiu palinkėti tik aktyvumo ir paraginti imtis iniciatyvos. Priešingu atveju tikėtina, kad darbuotojų lūkesčiai taip ir liks neišgirsti, o priimti sprendimai bus jiems nepalankūs.

 

NPPSS teisininkų parengtą atmintinę apie Darbo kodekse numatytas Darbo tarybas rasite ČIA.

 

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?