Pagalba

  

Pagalba
Dėl procedūrinių pažeidimų panaikinta Šiaulių tardymo izoliatoriaus skirta tarnybinė nuobauda
2017-11-03

Šiaulių apygardos administracinis teismas panaikino Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriaus įsakymą dėl tarnybinės nuobaudos paskyrimo profesinės sąjungos narei. Su Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos teisininkų pagalba pareigūnei pavyko teisme apginti savo teises ir įrodyti, kad tarnybinė nuobauda jai paskirta nepagrįstai ir neteisėtai.

 

Pareigūnei buvo paskirta tarnybinė nuobauda – papeikimas dėl to, kad ji, pateikdama savo vardu prašymą dėl konkrečios piniginės paramos pervedimo Šiaulių tardymo izoliatoriui, neva pažeidė įstaigos vidaus finansų kontrolės taisykles ir atitinkamas LR Tarnybos kalėjimų departamente statuto bei LR Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas.

 

Šiaulių apygardos administracinis teismas nustatė, kad Šiaulių tardymo izoliatorius, atlikdamas tarnybinį patikrinimą dėl galimo tarnybinio nusižengimo pareigūnės veiksmuose, padarė eilę esminių procedūrinių pažeidimų. Anot teismo, tarnybinė nuobauda buvo paskirta ir už tokį pažeidimą, dėl kurio tarnybinio patikrinimo procedūra apskritai nebuvo vykdoma, – pažeidimas nebuvo nurodytas nei pareigūnei įteiktame pranešime apie tarnybinį nusižengimą, nei tarnybinio patikrinimo išvadoje. Atsižvelgdamas į visas nustatytas aplinkybes, teismas savo sprendime konstatavo, kad pareigūnei skirta tarnybinė nuobauda negali būti laikoma teisėta ir pagrįsta.