Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Dėl ugniagesių įrangos pirkimo bus kreipiamasi į Generalinę prokuratūrą
2017-04-21

Vidaus reikalų ministerija (VRM), atlikusi patikrinimą dėl ugniagesių autokopėčių pirkimo, kreipsis į Generalinę prokuratūrą, - rašoma ministerijos pranešime spaudai.

 

,,Yra požymių, kad galėjo būti padarytas nusikaltimas. Prašysime, kad prokurorai įvertintų surinktą medžiagą ir nustatytas aplinkybes“, – sako vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

 

Atliekant kopėčių pirkimo vertinimą nustatyta, kad buvusi Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM (PAGD) vadovybė netyrė įrangos pardavimo rinkos, o kopėčių nuomos sutartį pasirašė su vieninteliu dalyvavusiu tiekėju, nors panašios kitų gamintojų kopėčios kainuoja mažiausiai ketvirtadaliu pigiau. 

 

Taip pat paaiškėjo, kad PAGD buvo gavęs dviejų gamintojų prašymą pratęsti įrangos pristatymo terminą, nes pristatyti 10 automobilių per 8-10 mėnesių  gamintojams pasirodė sunkiai įgyvendinama sąlyga. Tyrimo metu nenustatyta jokių pagrįstų aplinkybių, kodėl pasirinktas toks pristatymo terminas – būtent jis galėjo lemti tik vieno tiekėjo dalyvavimą šiame viešajame pirkime.

 

„Kaip paaiškėjo vėliau, ir konkursą laimėjusi bendrovė jau po sutarčių pasirašymo paprašė pratęsti mašinų pristatymo terminus. Ir tai kažkodėl buvo leista padaryti, nors tokiu būdu sutartis buvo pažeista iš esmės “, – aiškina E. Misiūnas.

 

Įrangos teikėjas PAGD padaliniams nurodė, kad įrangos negali pristatyti dėl Turkijoje vykusių neramumų. Vėliau pristatyti įrangą su niekuo nederindamos teikėjui leido Alytaus, Kauno ir Utenos apskričių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos.

 

Net ir pristačius įrangą kai kurios valdybos neatkreipė dėmesio į kopėčių techninę specifikaciją – gamintojas atskirai atsako už automobilio bazę ir pačių kopėčių technines savybes, tačiau ne už viso komplekto tinkamą funkcionavimą.

 

„Neaišku, kas prisiimtų atsakomybę, jei, tarkime, tokios kopėčios iškeltos tiesiog nuvirstų ant šono“,– sako vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas.

 

Ministerija atliko patikrinimą dėl pernai PAGD pasirašytos sutarties dėl 10 autokopėčių nuomos už 6,5 mln. eurų (teikėjas – UAB „Iksado“ GTC). Vienų tokių autokopėčių platformos kaina – 559 000 eurų.

 

Pažymėtina, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymą (9 str. 1 dalį) perkančioji organizacija pirkimo vertę skaičiuoja prieš pradėdama pirkimą, o ne jau gavusi pasiūlymus. Tačiau rinkos vertinimo buvusi PAGD vadovybė neatliko. Apklausę kelis gamintojus tyrėjai nustatė, kad tokias autokopėčias rinkoje galima įsigyti nuo 24 iki 34 procentų pigiau.

 

Viešųjų pirkimų tarnybos specialistų teigimu, 10-ties kopėčių nuomos pirkimą buvo galima išskaidyti į kelis vien dėl techninių reikalavimų: ne visoms apskritims reikia būtent 26 metrų ilgio kopėčių. Kaimiškų vietovių ugniagesiams pakaktų ir trumpesnių kopėčių, kurios yra daug pigesnės.

 

„Nurodžiau naujajam PAGD direktoriui įvertinti tokią galimybę – pirkti mažesnes ir pigesnes kopėčias tais atvejais, kai tokių pakanka. Taip pat direktorius turės įvertinti galimybę nutraukti dabar galiojančias sutartis“, – tikina E. Misiūnas.

 

Pasak ministro, abejonių kelia ir pats pirkimo būdas – vietoje įsigijimo pasirinkta nuomos forma. Visgi, teisiškai šiuo aspektu nusižengimų nenustatyta: PAGD nebuvo gavęs lėšų investicijoms, o iš einamųjų apyvartinių lėšų įsigijimai negalimi.

 

Tarnybinio patikrinimo dėl konkrečių pareigūnų atsakomybės pradėti dėl senaties terminų nebegalima, tačiau prokurorų prašoma įvertinti buvusio PAGD vadovo Remigijaus Baniulio ir departamento Administravimo valdybos Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėjo Klemenso Talunčio veiksmus. VRM Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus specialistai išvadose nurodo, kad pareigūnų veiksmuose įžvelgtina Baudžiamojo kodekso 229 str. numatyta nusikalstama veika (netinkamas pareigų atlikimas).

 


Pridedama: VRM Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus išvados ir pasiūlymai

 

Išvados:

 

a) Automobilinių platformų kopėčių viešasis pirkimas nebuvo planuotas, pirkimui skirta lėšų suma (6,5 mln. Eur) visiškai nepagrįsta ir tuo buvo pažeisti VPĮ 7 str. 1 d. ir Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodikos 30 p. bei Perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų 34-36 p. reikalavimai.

 

b) Kadangi pirkimui numatyta lėšų suma buvo nepagrįsta, tai užkirto kelią (VPĮ 39 str. 2 d. 3 p.) SPGV Viešojo pirkimo komisijai vertinti tiekėjo pasiūlymą kaip nepriimtiną dėl per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. Pažymėtina, kad rinkoje analogiškų (panašių) prekių galima įsigyti nuo 24 iki 34 proc. pigiau.

 

c) Buvusio PAGD direktoriaus Baniulio ir PAGD Administravimo valdybos Strateginio planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėjo K. Talunčio veiksmuose įžvelgtini nusikalstamos veikos – netinkamo pareigų atlikimo požymiai, kadangi dėl to, jog nesuplanavus automobilinių platformų kopėčių viešojo pirkimo ir nenumačius pagrįstos šiam pirkimui kainos buvo įsigyti mažiausiai 24 proc. (108 574 Eur) brangesni automobiliai nei rinkoje juos buvo galima įsigyti. Todėl vertintina, kad šia veika buvo padaryta didelė žala.

 

d) Organizuojant viešąjį pirkimą buvo parengti nekorektiški techninės specifikacijos reikalavimai dėl gaisrinės slėginės žarnos.

 

e) Vykdant viešąjį pirkimą SPGV Viešųjų pirkimų komisija netinkamai įvertino tiekėjo pasiūlymą dėl automobilio važiuoklės atitikties, dėl gaisrinės slėginės žarnos skersmens ir dėl gamintojo pateiktos deklaracijos (arba kaip jos įvardintos „Sertifikatais“) turinio reikalavimų.

 

f) Vilniaus apskr. PGV priimant automobilius netinkamai įvertinta automobilių atitiktis, nes gamintojas nebedeklaravo EN 1846-2, EN 1846-3, CEN/TS 15989 standartų atitikčių. Iš esmės tai gali būti pripažįstama esminiu sutarties pažeidimu (sutarties 7.9 p.).

 

g) Alytaus, Kauno ir Utenos apskr. PGV nederindamos kreipimosi į Viešųjų pirkimų tarnybą klausimo su PAGD ir nesigilindamos į šio klausimo pagrįstumą, nepagrįstai sudarė sąlygas UAB „Iksados“ GTC pratęsti nuomos sutartyje numatytą pristatymo terminą ir taip išvengti neigiamų padarinių. Atkreiptinas minėtų valdybų vadovų dėmesys į tai, kad tokio pobūdžio klausimus privalu derinti su aukštesne pagal pavaldumą įstaiga.

 

Pasiūlymai:

 

a) Tarnybinio patikrinimo dėl valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų ir darbuotojų veiksmų nepradėti, kadangi yra suėję patraukimo tarnybinėn atsakomybėn senaties terminai (1 metai arba 6 mėn. nuo veiksmų atlikimo momento priklausomai nuo pareigų statuso).

 

b) Išvados kopiją pateikti Generaliniai prokuratūrai spręsti klausimą dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo pagal BK 229 str.

 

c) Pavesti PAGD direktoriui spręsti klausimą dėl tipinių techninių specifikacijų tvirtinimo gaisriniams automobiliams priklausomai nuo naudojimo ir kitų aplinkybių išdėstytų pirmiau šioje išvadoje.

 

d) Išvados kopiją pateikti susipažinti ir vykdyti pagal kompetenciją PAGD direktoriui.

 

e) Išvados kopiją pateikti VRM kancleriui.

 

VRM informacija

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?