Pagalba

  

Pagalba
ES vidaus reikalų ministrų dėmesio centre – išorės sienų valdymo ir grąžinimo politikos ateitis
2015-10-08

„Šengeno erdvė be vidinių sienų bei saugus ir greitas judėjimas per jos išorės sienas – vienas ženkliausių Europos Sąjungos pasiekimų, kurį privalome išsaugoti. Europos vidaus sienos bus saugios ir atviros tiek, kiek saugios bus jos išorės sienos,“ – pristatydamas Lietuvos poziciją diskusijose dėl ES išorės sienų ateities, pažymi ministras S. Skvernelis. Lietuva yra integruoto ES išorės sienų valdymo šalininkė ir palaiko šios koncepcijos peržiūrą, reaguojant į naujausius iššūkius.

Pasak vidaus reikalų ministro, siekiant tiek ES išorės sienų valdymo modernizavimo, tiek efektyvaus grąžinimo politikos įgyvendinimo, būtina stiprinti Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie ES valstybių narių išorės sienų valdymo agentūros (FRONTEX) įgaliojimus bei pilnai išnaudoti ir išplėsti esamų europinių IT sistemų potencialą.

„Esame pasiruošę diskusijoms dėl FRONTEX agentūros įgaliojimų peržiūros ir sustiprinimo, ypač grąžinimo politikos įgyvendinimo srityje. FRONTEX vaidmuo yra itin svarbus, reikia maksimaliai išnaudoti šios agentūros ekspertines ir kitas galimybes. Reaguodami į FRONTEX kvietimus, siuntėme ir esame pasiruošę ateityje siųsti savo pareigūnus į jos koordinuojamas operacijas Graikijoje, Italijoje ir Vengrijoje“, – sako S. Skvernelis.

ES valstybių narių ministrai Liuksemburge aptars Europos Komisijos parengtą ES veiksmų planą dėl grąžinimo, kuriame numatyta apie 40 neatidėliotinų ir vidutinio laikotarpio priemonių, kuriomis būtų skatinamas savanoriškas grįžimas, gerinamas keitimasis informacija, grąžinimo operacijų koordinavimas ir sukuriama integruota grąžinimo valdymo sistema.

„Tenka pripažinti, kad Europos Sąjungos grąžinimo politika nėra veiksminga. Dabartinėmis migracijos krizės sąlygomis ji turi būti ambicingesnė, veiksmingesnė ir labiau matoma. Turime užtikrinti tinkamą ES taisyklių grąžinimo srityje taikymą, aktyvesnį valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimą,“ – sako ministras S. Skvernelis.

Tarybos posėdyje Pirmininkaujanti šalis taip pat informuos ministrus apie tolesnę pasiūlymo dėl nuolatinio pabėgėlių perkėlimo mechanizmo svarstymo eigą. Tokiam mechanizmui Lietuva nepritaria. „Manome, kad standartinis mechanizmas nebūtinai bus tinkamas visiems galimiems ateities scenarijams. Taip pat nepritariame tam, kad visos galios paleisti ir kontroliuoti perkėlimo mechanizmą suteikiamos Komisijai. Siūlome neskubėti ir pirmiausia įvertinti skubaus laikinojo perkėlimo efektyvumą. Be to, toks nuolatinis perkėlimo mechanizmas gali tapti nepageidaujamu migrantų traukos faktoriumi,“ – pažymi ministras S. Skvernelis.

Tarybos posėdžio Liuksemburge darbotvarkėje tarp kitų klausimų numatoma aptarti ir ES vizų politiką, Komisijos pasiūlymus dėl bendro ES saugių kilmės šalių sąrašo ir dėl ES keleivio duomenų įrašo (PNR) sistemos, taip pat – kovos su terorizmu, organizuotu ir sunkių formų tarptautiniu nusikalstamumu klausimus.

VRM informacija