Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Esantiems nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros atostogose negali būti įteikiami įspėjimai dėl atleidimo
2015-12-18

Susivienijimo žiniomis, vidaus tarnybos sistemos įstaigose vykdant struktūrinius įstaigų pertvarkymus yra naikinamos pareigybės, o jas einantiems pareigūnams įteikiami įspėjimai apie pareigybės panaikinimą ir atleidimą iš tarnybos. Pažymėtina, kad tokie įspėjimai yra įteikiami taip pat ir pareigūnams (pareigūnėms), esantiems nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros atostogose.

VRM atsakyme teigiama, kad Vidaus tarnybos statute nustatytas baigtinis sąrašas atleidimo pagrindų, kuriems esant pareigūną galima atleisti iš vidaus tarnybos ir jo laikinojo nedarbingumo bei atostogų metu, tačiau profesinės sąjungos įvardytas atleidimo pagrindas į šį sąrašą nepatenka.

„Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, teikiame nuomonę, kad Jūsų rašte nurodytais atvejais (nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros atostogų metu) pareigūnės (-ai) negali būti atleidžiami iš vidaus tarnybos pagal Vidaus tarnybos statuto 53 straipsnio 1 dalies 11 punktą ir jiems neturėtų būti įteikiami įspėjimai dėl atleidimo iš tarnybos“, - teigiama Vidaus reikalų viceministro Artūro Norkevičiaus pasirašytame rašte. 

NPPSS informacija