Pagalba
EuroCOP: Europos politikai mūsų siūlymus tvirtina įstatymuose
2015-08-17

„Birželį EuroCOP vykdomojo komiteto nariai pasinaudojo galimybe ir toliau stiprinti jau turimus bei kurti naujus bendradarbiavimo ryšius su Europos sąjungos politikais Briuselyje. Turėjome net 15 sutitikimų su skirtingais politikais iš skirtingų ES institucijų per 4 dienas. Pagrindinės temos, kuriomis diskutavome, buvo susiję su policijos pareigūnų sauga, sveikata, nauja ES saugumo programa bei kitais su saugumu susijusiais klausimais, tokiais kaip kibernetinis saugumas, duomenų apsauga, organizuotu nusikalstamumas, terorizmas ir kiti. 

Susitikimai, išties, buvo sėkmingi – mūsų buvo paprašyta prisidėti prie ES politikos formavimo proceso. Politikai mūsų prašė prisidėti prie Europos Parlamento pranešimų, susijusių su radikalizmo prevecija, teikti siūlymus, kaip pagerinti pareigūnų darbo sąlygas ES. Taip pat buvome paprašyti pateikti siūlymą bandomajam mokymų programos projektui vietos policijai“, - rašoma EuroCOP prezidentės Anna Nellber-Dennis kalboje naujame konfederacijos naujienlaiškyje.

EuroCOP prezidentė pabrėžė, kad svarbu ir toliau dalintis svarbiausiomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis problemomis, patirtimis, nes tik tokiu būdu galėsime prisidėti prie pokyčių ES lygmenyje.

Susitikimų su ES politikais rezultatai

Birželio 9 d. Europos parlamentas priėmė Europos saugumo programos rezoliuciją, kurią balandžio 28 d. pristatė Europos komisija. Iš esmės rezoliucija atitinka pagrindinius EuroCOP tikslus, kuriuos stengtasi perteikti Europos politikams:

- Reikiamų resursų poreikis (EP akcentuoja, kad  privalome užtikrinti adekvačius nacionalinių policijų resursus ir atsatyti biudžeto dydį tiems, kuriems jis buvo sumažintas);

-  Informacijos dalinimosi tarpvalstybiniu lygmeniu būtinumas;

- Policijos mokymų svarba (mokymai ir mainų programos teisėsaugos pareigūnams turi neįkainojamą reikšmę vėliau įgytas žinias pritaikant dirbant);

- Duomenų apsaugos būtinumas saugumui užtikrinti.

Nepaisant to, kad rezoliucija neturi teisinės reikšmės, tai parodo EP paramą EuroCOP išsakytoms problemoms ir siunčia stiprų signalą Europos komisijai ir ES šalims narėms. Be to, birželio 15-16 d. Teisingumo ir vidaus reikalų taryba susitikimo su ES metu priėmė naują Europos saugumo programą, kurioje numatoma, kad ypatingas dėmesys turi būti skiriamas:

- Gerinant informacijos pasikeitimą ir pasiekiamumą;

- Stiprinant operacinį bendradarbiavimą;

- Stiprinant kriminalinių nusikaltimų prevenciją ir tyrimus ( skiriant ypatingą dėmesį organizuotiems finansiniams nusikaltimams, teroristų atakoms ir kitoms sritims);

- Stiprinant mokymų, finansavimo, tyrimų ir inovacijų galimybes;

- Tobulinant ir skatinant saugios ir apsaugotos informacijos pasiekiamumą ir naudojimą.

Europos sąjungos šalys narės pabrėžė, kad programos įgyvendinimui reikalingi adekvatūs resursai, todėl toliau bus imamasi veiksmų ieškant sprendimų.

EuroCOP naujienlaiškį originalo (anglų k.) rasite čia.