Pagalba
2700
narių
6
organizacijos
Pagalba
EuroCOP į EP kreipėsi su peticija dėl saugių darbo sąlygų
2018-05-22

Europos policijos konfederacija (EuroCOP) Europos Parlamentui pateikė elektronines peticijas, kuriose prašoma užtikrinti Europos pareigūnų saugias ir sveikas darbo sąlygas, socialines teises ir teisę streikuoti. EuroCOP vienija 35 Europos policijos pareigūnų profesines sąjungas, įskaitant ir Nacionalinį pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimą. Peticijas pasirašė EuroCOP prezidentė Angels Bosch.

 

Peticija dėl saugių ir sveikų darbo sąlygų užtikrinimo

 

Nepaisant Europos lygmeniu įtvirtintų saugos ir sveikatos nuostatų, kai kuriose valstybėse narėse nėra užtikrinama pareigūnų sauga ir sveikata. Europos pareigūnams, anot EuroCOP, nėra užtikrinamos tokios pačios teisės į saugią ir sveiką darbo aplinką kaip kitiems Europos darbuotojams. Peticijoje rašoma, kad kiekvienas darbuotojas, įskaitant ir pareigūnus, turi teisę į saugią ir sveikatai palankią darbo vietą, saugumą bei orumą, sureguliuotą darbo krūvį, atostogas.  

 

Policijos pareigūnų darbo specifika susijusi su nuolatine rizika saugai ir sveikatai. Prieš keletą metų EuroCOP vykdyta apklausa parodė, kad Europos policijos pajėgos dėl darbe patiriamo streso ir sudėtingų darbo sąlygų dažnai serga depresija, širdies ir kraujagyslių ligomis, patiria potrauminio streso sindromą.

 

Plačiau apie Europos pareigūnų saugą ir sveikatą skaitykite čia.

 

Nepaisant to, kad Europa deda dideles pastangas užtikrinant saugias ir sveikas darbo sąlygas, anot EuroCOP, Europos sąjungos lygmeniu nėra įtvirtintų direktyvų, kuriomis būtų sprendžiamos žemiau išvardintos problemos.

 

1. TINKAMOS DARBO SĄLYGOS. EuroCOP ragina ES politikos formuotojus peržiūrėti policijos darbo ypatumus ir užtikrinti, kad policijos pareigūnams būtų suteiktos tinkamos darbo sąlygos. Tam, kad pareigūnai galėtų tinkamai atlikti tarnybą, būtina juos tinkamai aprūpinti ir apmokyti.

 

2. BŪTINOJI PAGALBA. Sužeistiems policininkams turi būti suteikama vienoda būtinoji medicininė ir psichologinė pagalba visoje ES.

 

3. PAREIGŪNŲ ĮTRAUKIMAS Į ES DIREKTYVAS. EuroCOP rekomenduoja policijos pareigūnus įtraukti į visus Europos teisės aktus, ypatingai tuos, kurie susiję su darbo aplinka, aprūpinimu ir kt. Kartu EuroCOP reikalauja priimti atskirą direktyvą, kurioje būtų numatytos saugos ir sveikatos nuostatos, galiojančios tik pareigūnams.

 

Su saugių ir sveikų darbo sąlygų peticija EuroCOP siekia atkreipti Europos šalių narių ir Europos Parlamento dėmesį į saugos ir sveikatos užtikrinimo problemas ir užtikrinti, kad Europos policijos pareigūnai turėtų tokias pačias teises į tinkamas darbo salygas kaip ir bet kuris kitas Europos pilietis.

 

Su peticija (anglų k.) galite susipažinti čia.

 

Netrukus pristatysime ir kitų peticijų turinį.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?