Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
EuroCOP naujai išrinkta valdyba aptarė svarbiausius klausimus
2015-12-15

Parlamentinės grupės įsteigimas

Valdyba, žinodama, kad Europos Parlamentas turi specialias taisykles ir kriterijus frakcijų steigimui, nutarė, kad reikėtų paprašyti profesionalių konsultantų pateikti keletą patarimų šiuo klausimu. Nariai sutarė, kad bet kurios parlamentinės grupės sėkmė yra visiškai priklausoma nuo to, kiek bus įdėta laiko ir pastangų į susitikimus ir renginius su visais nariais.

Migracijos problemos Graikijoje

Valdyba aptarė ir ypatingai sudėtingą situaciją Graikijoje, Koso saloje ir prie Graikijos sienos su Makedonija dėl migracijos krizės. Susitikime pažymėta, kad Graikijos policijos pareigūnai dirba ilgas valandas, keliauja į darbą net iki 600 kilometrų per dieną ir jiems nesuteikiama pakankamai poilsio, trūksta tualetų, dušų, tinkamo maisto.

Be to Eurocop valdybos nariai pabrėžė, kad įvairios ligos gali tapti didele problema dėl prastų sanitarinių sąlygų, prasto šiukšlių surinkimo ir tvarkymo, nekontroliuojamų gaisrų. Dar daugiau – tai kenkia aplinkai, kraštovaizdžiui ir vietos bendruomenėms. Sutarta, kad tokioje situacijoje būtina suteikti visokeriopą paramą ir pagalbą Graikijos policijai.

EuroCOP Prezidentė planuoja susisiekti su su  Europos Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pirmininku ir išdėstyti EuroCOP susirūpinimą esama situacija ir siūlymu susitikti.

Galimi sprendimai, anot EuroCOP, galėtų būti tokie:

 Tiesioginė finansinė parama Graikijos policijai.

·         Tarpvalstybinė tiesioginė pagalba Graikijai iš kitų Europos šalių policijos pajėgų.

·         Migrantų ir pabėgėlių registracijos ir surašymo mechanizmų tobulinimas.

·         Užtikrinti, kad visiems, kurie dirba su migrantais, būtų suteikta tinkama sveikatos apsauga, draudimas, įskaitant ir sveikatos stebėseną.

·         Stiprinti humanitarinės pagalbos migrantams ir pabėgėliams tvarką.

Nauja valdyba žada tęsti pradėtus darbus

Nauja komanda ką tik pradėjo savo veiklą, tačiau teigia norinti tęsti darbus, pradėtus anksčiau. „Europos saugumo klausimas niekada nebuvo toks svarbus kaip šiandien, o policininkai yra terorizmo ir migrantų krizės priešakyje, juos slegia atsakomybė apsaugoti mūsų piliečius ir sienas. Europos pareigūnams šiuo metu reikia ne tik moralinės paramos, bet ir tinkamų techninių, teisinių ir finansinių priemonių. EuroCOP toliau kovos už policijos pareigūnų teises, leidžiančias jiems atlikti savo pareigą ir maksimaliai efektyviai saugoti Europą“, - rašoma EuroCOP pranešime.

Papildoma EuroCOP informacija

Gruodžio 4d. naujoji EuroCOP Prezidentė Angels Bosch susitiko su Europos Parlamento nariu Javieru Nart. Susitikime aptarta padėtis Europoje, susiklosčiusi dėl teroristinių veiklų, ir pareigūnų darbo ypatumai. EuroCOP pažymėjo, kad:

- su šia grėsme turi būti kovojama Europos lygiu, tai ne tik nacionalinis klausimas;

- turi būti užtikrintas sklandus policijos pajėgų informacijos keitimasis visoje Europoje;

- policijos pareigūnai turi būti mokomi spręsti su šia grėsme susijusias problemas, būtų veiksmingiau, jei toks mokymas būtų koordinuojamos Europos lygmeniu (standartinis mokymas);

- pareigūnai turi dirbti su tinkama įranga (t.y. neperšaunamomis liemenėmis);

Taip pat kalbėta apie migracijos krizę ir tai, kaip policijos pareigūnai Graikijoje susiduria su ja – be reikiamų išteklių, su darbuotojų trūkumu. Taip pat kalbėta apie Guardia Civil situaciją.

EuroCOP informacija