Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
EuroCOP: pareigūnų teisės Europoje privalo būti užtikrintos
2017-10-26

Pareigūnų profesinių sąjungų atstovai iš daugiau nei 20 Europos valstybių Ispanijoje aptaria pareigūnų ir visuomenės saugumo, terorizmo grėsmes, policininkų darbo sąlygas ir kitus svarbius klausimus.

 

Šiandien, spalio 26 d. Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) atstovai dalyvauja kasmetiniame Europos policijos konfederacijos (EuroCOP) vykdomojo komiteto posėdyje. Prieš posėdį vakar, spalio 25 d., vyko tarptautinė konferencija „Galvok globaliai – elkis lokaliai“ (angl. „Think globally – act locally“). Šįkart susitikimas vyksta Baskijos uostamiestyje Bilbao mieste, Ispanijoje.

 

EuroCOP komiteto posėdyje bus grįžtama prie policijos pareigūnų teisių Europoje klausimo. Socialinė Europos Chartija teigia, kad visi policininkai turi teisę kolektyvinėms deryboms. Anot EuroCOP, policininkai neturi tokių pačių teisių kaip visi kiti piliečiai. Tai pabrėžia ryškią diskriminaciją, kuri iš esmės sudrebina demokratijos pamatus.

 

EuroCOP komiteto posėdyje bus aptariamos žemiau pateiktos pareigūnų teisės.

 

1. Socialinės ir ekonominės teisės.

 

- Pareigūnai yra privilegijuoti gauti jų nuopelnus atitinkantį atlyginimą, palankias socialines sąlygas bei visuomenės paramą.

 

- Po išėjimo iš tarnybos turi būti užtikrintas profesinis draudimas.

 

- Pelnytas poilsio laikas ir bent šešios savaitės apmokamų atostogų.

 

- Darbo valandos, leidžiančios turėti laiko asmeniniam gyvenimui bei teisė dirbti pusę etato.

 

2. Lygios teisės visuose drausminiuose ar administraciniuose tyrimuose.

 

3. Policijos pareigūnai turi būti parenkami paskirtoms užduotims, laikantis lygybės principų ir be jokios diskriminacijos.

 

4. Lygios teisės į paaukštinimą, atsižvelgiant į pareigūno nuopelnus.

 

5. Profesionalūs apmokymai.

 

6. Saugumo užtikrinimas ir nemokamas sveikatos draudimas tarnybos metu.  

 

- Būtina apsauginė įranga (šalmai, neperšaunamos apsauginės liemenės).

 

- Sveikatos draudimas.

 

- Psichologinė parama.

 

- Teisinė pagalba.

 

7. Teisė pasilikti anonimu, kriminalinių ar civilinių teisminių nagrinėjimų metu.

 

8. Teisė apsaugoti savo garbę, privatumą ir įvaizdį.

 

9. Civilinės ir politinės teisės: pareigūnai turi turėti tokias pat teises kaip ir visi piliečiai (pavyzdžiui, dalyvauti streikuose ir eisenose).

 

10. Teisė į profsąjungų veiklą.

 

- Įkurti ir prisijungti prie pareigūnus atstovaujančios profsąjungos.

 

- Vykdyti profsąjungos funkcijas.

 

- Dalyvavimas profsąjungoje negali turėti įtakos pareigūno darbo sąlygoms ar profesinei karjerai.

 

11. Darbdavys turi garantuoti policijos pareigūnų teisių taikymą.

 

Plačiau apie EuroCOP renginius: http://pareigunai.lt/naujiena/nppss-dalyvaus-kasmetiniame-europos-policijos-konfederacijos-komiteto-posedyje