Pagalba
3550
narių
6
organizacijos
Pagalba
EuroCOP pateikė pareigūnų aprūpinimo ir visuomenės saugumo užtikrinimo planą
2018-02-01

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) gavo Europos policijos konfederacijos (EuroCOP) parengtą pareigūnų aprūpinimo ir Europos piliečių saugumo politikos dokumentą. Pastarąjį EuroCOP parengė po Europos Komisijos paskelbtų viešų konsultacijų tema „Diskusijos dėl vidaus reikalų politikos ateities: atvira ir saugi Europa – kas toliau?“.

 

Anot EuroCOP, kitas žingsnis, kuriant atvirą ir saugią Europą, turi būti paremtas dar labiau koordinuota, visapusiška ir nuoseklia Europos teisėsaugos strategija. Europos policija pradėjo kurti bendrą  kultūrą, paremta pagarba pagrindinėms teisėms, įstatymams, skaidrumui bei atskaitomybei. Anot EuroCOP, sukurti bendrą Europos policijos kultūrą nebus lengva – reikia įdėti daug pastangų stiprinant bendradarbiavimą, pasitikėjimą bei solidarumą tarp Europos policijos pajėgų.

 

Įvairiapusiškos Europos policijos pajėgos nuolat tobulėja, atsiranda vis inovatyvesnių kovos su nusikalstamumu būdų, tačiau, Europos pareigūnų atstovų teigimu, pajėgų skirtumai trukdo stiprinti bendradarbiavimą. Todėl turėtų būti atsižvelgiama į Europos policijos pajėgų poreikius ir skirtingą struktūrą. Tuo tarpu  pasitikėjimas policijos pajėgomis turi atsispindėti visuomenėje.

 

EuroCOP tikslai

 

1. Visuomeniška Europos policija;

 

2. Europos vidaus saugumas;

 

3. Policijos pareigūnų saugumas;

 

4. Solidarumas ir bendradarbiavimo tinklų kūrimas.

 

EuroCOP pagrindinė žinutė

 

Kintant įvairioms grėsmėms Europos Sąjungos valstybėse, policijai tenka vis daugiau skirtingų vaidmenų. Pareigūnai prašomi padaryti daugiau su mažesniu biudžetu, jie yra prastai aprūpinti ir pažeminti. Europos policijos pajėgų pasitikėjimas savimi yra tiesiogiai susijęs su Europos piliečių tikėjimu saugia ir apsaugota ES. Šias problemas privalome spręsti dabar.

 

Anot EuroCOP, siekiant padėti Europos policijos pajėgoms suteikti kokybiškas paslaugas piliečiams,  būtina siekti pažangesnio Šengeno erdvės valdymo. ES turi užtikrinti būtinas priemones ir išteklius erdvei su atviromis sienomis, tai yra reikiamą skaičių policijos pajėgų, nulinę korupciją ir adekvačią finansinę paramą. Be to, EuroCOP siekia paskatinti diskusijas ES lygmenyje dėl policijai skiriamo biudžeto, kuris dėl ekonomikos nuosmukio pasiekė kritiškai žemą lygį. Tai kelia grėsmę ne tik policijos pareigūnų, bet ir visos ES saugumui.

 

Išryškėjus poreikiui sustiprinti pačių policijos pareigūnų saugumą, EuroCOP skatina ES užtikrinti pareigūnų teisę į saugią ir sveiką darbo aplinką.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?