Pagalba
2700
narių
6
organizacijos
Pagalba
EuroCOP: policijos pareigūnų sveikata ir saugumas - rizikos lygyje
2018-03-12

Primename, kad Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) gavo Europos policijos konfederacijos (EuroCOP) parengtą pareigūnų aprūpinimo ir Europos piliečių saugumo politikos dokumentą. Pastarąjį EuroCOP parengė po Europos Komisijos paskelbtų viešų konsultacijų tema „Diskusijos dėl vidaus reikalų politikos ateities: atvira ir saugi Europa – kas toliau?“.

 

Pirmą teksto dalį skaitykite čia: EuroCOP pateikė pareigūnų aprūpinimo ir visuomenės saugumo užtikrinimo planą 

 

Antrą teksto dalį skaitykite čia: EuroCOP įvardijo veiksmus, kurie padės kurti saugesnę Europą 

 

Dokumente įvardinti svarbiausi su policijos pareigūnų sveikata ir saugumu susiję klausimai. Prieš keletą metų EuroCOP vykdyta apklausa parodė, kad Europos policijos pajėgos dėl darbe patiriamo streso ir sudėtingų darbo sąlygų serga dažnai depresija, širdies ir kraujagyslių ligomis, patiria potrauminio streso sindromą.

 

Apklausos rezultatai parodė, kad skirtingose Europos Sąjungos valstybėse susiduriama su vis kitokiomis problemomis. Pavyzdžiui, Belgijoje, Nyderlanduose ir Jungtinėje Karalystėje juntamas sveikatai ir saugai neigiamą įtaką darantis didelis darbo krūvis. Tuo tarpu kitose Europos šalyse problemų kelia trūkstama įranga ir mokymų stygius. 

 

Dėl fizinio parengimo stokos, reikiamos įrangos trūkumo pareigūnams sudėtinga kovoti su nusikalstamumu. Didelį įtaką ligų atsiradimui ir paūmėjimui turi stresas, darbuotojų skaičiaus mažinimas, darbo saugos reikalavimų nesilaikymas bei kasdienės pavojingos situacijos. Tyrime minima ir pamaininio darbo bei didelio darbo krūvio įtaka sveikatai. Anot EuroCOP, pareigūnų parengimo, aprūpinimo ir kiti skirtumai tarp valstybių narių trukdo sustiprinti policijos bendradarbiavimą Europos Sąjungoje ir užkerta kelią siekiui sukurti bendrą Europos policijos kultūrą.

 

Prieš keletą metų Olandijos policijos vadovas Gerardas Boumanas atkreipė dėmesį į tai, kad vis daugiau policijos pareigūnų kenčia nuo potrauminio streso sutrikimo. Nyderlandų nacionalinė policija žada kasmet gydyti nuo 1500 iki 2500 policijos pareigūnų, kuriems įtariamas būten šis sutrikimas. Amsterdamo universiteto psichiatro Bertholdo Gersonso atliktų tyrimų duomenimis, nuo šio sutrikimo kenčia net 7 proc. policijos pareigūnų.

 

EuroCOP rekomendacijos

 

- Pastebima, kad policijos pareigūnams nesuteikiamos tokios pačios sveikatos ir saugos teisės kaip kitiems darbuotojams. EuroCOP mano, kad pagrindinė šios problemos šalinimo priemonė turi būti politinė valia ir tinkamas dabartinių ES sveikatos ir saugos teisės aktų įgyvendinimas.

 

- EuroCOP ragina ES politikos formuotojus peržiūrėti policijos darbo ypatumus ir užtikrinti, kad policijos pareigūnams būtų suteiktos tinkamos darbo sąlygos. Tam, kad pareigūnai galėtų tinkamai atlikti tarnybą, būtina juos tinkamai aprūpinti ir apmokyti. Ne mažiau svarbu policininkams suteikti būtinąją medicininę ir psichologinę pagalbą visoje ES.

 

- EuroCOP reikalauja, kad visiems policijos pareigūnams būtų teikiami privalomi saugos mokymai. Tokie mokymai turi būti rengiami ne rečiau kaip kartą per metus, į juos įtraukiant pirmosios pagalbos ir rizikos suvokimo mokymus.

 

- Raginama nustatyti ir finansinio saugumo programas tam, kad policijos pareigūnams patyrus sužalojimus, jie galėtų būti finansiškai aprūpinti visu gydymo laikotarpiu.

 

- ES direktyvose numatyta, kad darbo vietoje turi būti užtikrinta darbuotojų sauga ir sveikata. Nepaisant to, policijos pareigūnų darbo specifika nėra išskiriama. EuroCOP reikalauja, kad būtų parengta speciali direktyva, kurioje būtų numatyti reikalavimai policijos pareigūnų darbo vietų skaičiaus užtikrinimui bei darbuotojų parengimui. 

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?