Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
EuroCOP siūlo, kaip pagerinti ES pareigūnų darbą
2017-07-11

Vykstant diskusijoms apie Europos saugumą ir ateitį, Europos policijos konfederacija (EuroCOP) identifikavo kertines problemas ir pateikė siūlymus, kaip pagerinti policijos darbo sąlygas.

 

1. Policijos pareigūnų apmokymas

 

Pareigūnų apmokymai Europos lygiu stipriai prisideda prie teisėsaugos kokybės ir standartų užtikrinimo. Siūloma nauja Europos teisėsaugos tarnybų apmokymo schema, anot EuroCOP, turėtų veikti pagal dabartinį apmokymų nacionaliniu bei ES lygiu modelį, siūlyti specializuotus kursus, internetinę mokymo medžiagą, mainų programas, supažindinti su skirtingų rolių darbo specifika. Tai bus naudinga visų pozicijų pareigūnams, susiduriantiems su tarptautinio masto nusikaltimais kiekvieną dieną.

 

Pirmieji atvykę į teroristinio išpuolio vietą dažnai būna vietiniai pareigūnai, nepriklausantys specialiai apmokytiems daliniams ir neturintys pakankamai priemonių pasirūpinti savo ir aplinkinių saugumu. Dėl šios priežasties svarbu užtikrinti, kad visi pareigūnai turėtų pakankamai žinių, kaip veikti prasidėjus atakai, kokią strategiją taikyti, kokią informaciją perduoti. Jie taip pat turėtų gauti galimybę stebėti specialiųjų padalinių mokymus. Tai, pasak EuroCOP, suteiktų naudingos informacijos, padėtų policijos pajėgoms efektyviau komunikuoti ir bendradarbiauti.

 

EuroCOP skatina ir palaiko mokymams skirtas mainų programas bei siūlo padaryti jas prieinamas visų laipsnių pareigūnams. Be to, norima užtikrinti, kad iki 2020 metų mažiausiai trečdalis policijos tarnautojų gautų Europos lygio apmokymus, o anglų kalbos kursai taptų standartine programos dalimi.

 

2. Biudžetas

 

Dėl ženkliai sumažėjusio teisėsaugai skiriamo biudžeto visoje Europoje pareigūnams trūksta įrangos, uniformų, transporto priemonių. Visai neseniai, pavyzdžiui, Ispanijos vyriausybė buvo priversta prašyti pareigūnų susimokėti už savo neperšaunamas liemenes. Tai, anot EuroCOP, kelia pavojų policijos pajėgoms bei trukdo efektyviai kovoti su nusikalstamumu.

 

Neseniai buvo nutarta didinti finansavimą, skiriamą ES vidaus reikalams. EuroCOP teigimu, didesnis finansavimas - būtinas, siekiant užtikrinti Europos ir jos piliečių saugumą. Per Vidaus saugumo fondą resursai, pasak EuroCOP, turėtų būti perskirstyti pagal ES valstybių narių poreikius. Visgi, šie pinigai neturėtų būti investuojami vien į technologijas. Būtina didinti ir pareigūnų skaičių.  

 

3. Sveikata ir saugumas

 

Kita rimta problema - grėsmė policijos pareigūnų sveikatai bei saugumui. Pareigūnai, patyrę bet kokius sužalojimus, anot EuroCOP, turėtų nedelsiant gauti būtiną medicininę bei psichologinę pagalbą. Taip pat svarbu viešai kalbėti apie smurto jėgą, nukreiptą prieš teisėsaugą, dalintis būdais, kaip užkirsti tam kelią. EuroCOP rekomenduoja įtraukti policijos pareigūnus į visų Europos teisės aktų pakeitimų rengimą, ypatingai į tuos, kurie susiję su darbo vieta, darbo įranga bei saugos priemonėmis.

 

4. Komunikacija

 

EuroCOP įsitikinimu, turėtų būti tobulinama komunikacija, aktyviau dalijamasi informacija su policijos pajėgų nariais tokiais klausimais kaip mokymai, civilinės misijos ir jungtinės tyrimų grupės. Be to, siūloma įkurti komitetą, atsakingą išskirtinai už informacijos sklaidą teisėsaugos sistemos atstovams Europoje. Pastarojo komiteto tikslas būtų aiškiau identifikuoti sistemos trūkumus bei tobulinimo reikalaujančias sritis. 

 

Europos policijos konfederacija (EuroCOP) yra nepriklausoma organizacija, vienijanti 35 teisėsaugos pareigūnų profesines sąjungas Europoje. EuroCOP siekia spręsti pareigūnams aktualias problemas. Šiuo metu organizacija vienija daugiau nei pusę milijono pareigūnų iš 27 Europos valstybių. Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) EuroCOP nariu tapo 2012 m.