Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
EuroCOP: svarbus atsakymas Europos policijos pareigūnams
2016-06-26

Europos Sąjungos (ES) teisės aktai nėra aiškiai apibrėžę pareigūnų gerovės ir atsiranda prielaidų tuo naudotis. Kaip paaiškėjo praeityje, ne visų šalių narių vyriausybės rimtai vertino policijos pareigūnų gerovę.

Todėl EuroCOP ExCom, kartu su EuroCOP delegatais kreipėsi į Europos Parlamento (EP) narius su prašymu išaiškinti direktyvos 89/391/EEC 2 straipsnį. Šiame procese EuroCOP aktyviai padėjo ALDE komisijos narys, europarlamentaras Vautmans Hilde.

Minėtos direktyvos 2 straipsnis numato, kad direktyva netaikoma, kai tam tikroms viešosioms paslaugoms – ginkluotoms pajėgoms, policijai ar kitoms specifinėms veikloms – būdingos charakteristikos neišvengiamai su ja konfliktuoja. Tuo atveju, remiantis direktyvos tikslais, darbuotojų saugumas ir sveikata turi būti užtikrinami visomis įmanomomis priemonėmis.

Aš suprantu, kad ši sąlyga sukėlė sumaištį kai kuriose šalyse narėse, kurios daro išlygą netaikyti direktyvos viešajame sektoriuje. Tačiau būtent šiame sektoriuje direktyva turėtų būti taikoma pilnu pajėgumu, turint mintyje, kad daugumoje atveju kalbame apie didžiulį pasišventimą, nereguliarias darbo valandas ir daugybę stresorių. Kai kurios šalys narės vis labiau pabrėžia policijos pareigūnų perdegimo, potrauminio streso sutrikimo ar net savižudybių problemas.

1.      Ar Komisija apskritai žino, kurios šalys narės taiko 2 straipsnį?

2.      Ką Komisija yra nusiteikusi šiuo klausimu daryti?

Atsakymas:

Komisijos vardu atsako Eurokomisarė Thyssen

Direktyva yra taikoma abiems sektoriams, viešajam ir privačiam. Atsižvelgiant į direktyvos dvasią ir tikslą didinti darbuotojų gerovę ir sveikatos apsaugą darbe, jos 2 straipsnio išimtys turi būti interpretuojamos ribotai.

Kalbant apie viešąjį sektorių ES teisingumo teismas laikosi pozicijos, kad policijos, ugniagesių ir greitosios medicinos pagalbos komandos tiek, kiek jos dirba normaliomis sąlygomis, patenka į direktyvos reguliavimo lauką.

Tai įrodo, kad EuroCOP veiksmai yra rezultatyvūs! Jei jūs esate ExCom narys ar EuroCOP delegatas, jei mes dirbame su savo vietos politikais, mes kartu galime atlikti svarbius darbus, kurie didins mūsų kolegų saugumą!

NPPSS Teisės skyriaus vadovas Martynas Austys komentuoja direktyvą ir Thyssen atsakymą:

Eurokomisarė atsakė, kad viešojo sektoriaus darbuotojams (policija, ugniagesiai ir pirmosios pagalbos gydytojai) normaliomis sąlygomis turi būti taikomi direktyvos reikalavimai, o tai yra jau nacionalinių vyriausybių priežiūros dalykas. 

Lietuvos situacija tokia, kad priimant Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą, ši direktyvos išimtis buvo perkelta į Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 4 str. 2 d., pagal kurią, saugos reikalavimai kariuomenei ir pareigūnams turi būti nustatyti specialiuose teisės aktuose. Iki naujojo statuto ir iki 2016 m. vasario 10 d. Vyriausybės nutarimo dėl kenksmingų reiškinių valdymo šis klausimas apskritai nebuvo kaip nors normaliau sureguliuotas. Iki šiol greičiausiai nesureguliuotos pataisos įstaigoms, muitinei ir kitiems, kurie patenka į lietuvišką išimtį. 

Žiūrint iš EuroCOP perspektyvos, kyla keli klausimai, į kuriuos kol kas nėra atsakymo: 

1. Ar LR Vyriausybė, nustatydama reguliavimą 2016 m. vasario 10 d. nutarime, nenustatė žemesnių negu minimalūs saugumo reikalavimų (normaliomis sąlygomis)?

2. Kaip taikysime praktikoje 2016 m. vasario 10 d. nutarimą? 

3. Kokia ES valstybių praktika dėl „nenormalių“ sąlygų - kas laikoma normaliomis, o kada jau nenormaliomis sąlygomis? ES galėtų apibrėžti „normalius“ ir „nenormalius“ atvejus arba pateikti bent nebaigtinį sąrašą. 

EuroCOP ir NPPSS informacija

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?