Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
EuroCOP: taupymas kelia grėsmę piliečių saugumui
2018-11-06

Spalio pabaigoje Vilniuje Europos policijos profesinių sąjungų atstovai diskutavo apie pareigūnų fizinę ir psichinę sveikatą, stresą, savižudybių prevenciją, migrantų krizę ir Europos policijos ateitį. Europos policijos konfederacijos (EuroCOP) metinės konferencijos metu priimta ir Lietuvos profsąjungų inicijuota rezoliucija. 

 

Anksčiau rašėme:

 

EuroCOP prezidentė: Lietuvoje problemos kyla dėl menko sistemos finansavimo

 

Vilniuje - Europos policijos konfederacijos (EuroCOP) konferencija

 

EuroCOP prezidentė Angels Bosch, duodama interviu Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) atstovams, teigė, kad taupyti pareigūnų atlyginimų, aprūpinimo sąskaita yra mažų mažiausiai nesąžininga. Tokie kai kurių Europos Sąjungų valstybių žingsniai kelia grėsmę ne tik konkrečios šalies, bet ir viso regiono saugumui.

 

- Su kokiomis problemomis susiduria Europos policijos pareigūnai?

 

- Europos valstybės susiduria su daugybe naujų iššūkių. Šiandienos ar rytdienos grėsmių nebegalima lengvai įvardinti, o Europos Sąjungos valstybės nėra pajėgios su visu tuo susidoroti vienos. Besikeičiant grėsmėms, su kuriomis susiduria Europos piliečiai, policijos pareigūnai turi prisitaikyti prie aplinkos, lavinti įvairius įgūdžius. Kibernetiniai nusikaltimai yra puikus to pavyzdys. Kitos grėsmės, tokios kaip prekyba žmonėmis ir organizuoti tarptautinio masto nusikaltimai, yra ne ką mažiau svarbūs.

 

- Ar Europos policijos pajėgos susiduria su finansavimo trūkumu

 

- Žinoma, be naujų iššūkių Europos policijos pajėgos susiduria ir su finansavimo ir atlyginimų mažinimu. Nacionalinių policijos pajėgų gebėjimas užkirsti kelią nusikaltimams statomas į rizikingą padėtį. Tai gali turėti milžinišką įtaką Europos piliečių saugumo užtikrinimui. Taupymo politika skirtingose Europos Sąjungos valstybėse skiriasi, tačiau atviros Europos sienos juk reiškia vienybę. Vadinasi, bet kurios šalies biudžeto, o kartu ir šalies saugumo lygio, mažinimas turi įtaką viso regiono saugumui.

 

Sumažintas policijos pajėgoms skiriamas biudžetas reiškia ir tai, kad pinigų trūksta pareigūnų aprūpinimui – uniformoms, transporto priemonėms, netgi degalams. Reikiamo aprūpinimo trūkumas kelia pavojų tiek pareigūnams, tiek ir patiems piliečiams, mat policininkų galimybės efektyviai užkirsti kelią nusikaltimams yra gerokai apribojamos. Be to, Europos Sąjungos narių policijos pajėgų skirtumai trukdo mums stiprinti policijos bendradarbiavimą ir kurti bendrą Europos policijos kultūrą.

 

- Kaip šioje situacijoje jaučiasi patys pareigūnai?

 

- Europos policijos pareigūnai laikomi saugios visuomenės sargais, kurie užkerta kelią nusikaltimams ir saugo piliečius nuo grėsmių. Tinkamai neaprūpinti pareigūnai yra demoralizuojami. Tai yra rimtas iššūkis, su kuriuo reikia susidoroti per artimiausius penkerius metus.

 

- Kaip manote, kokių priemonių, siekiant sustiprinti teisėsaugos sistemą, turi imtis Lietuva?

 

- Iš mūsų kolegų Lietuvoje sužinojome, kad policijos pareigūnams, ugniagesiams, pasieniečiams, kalėjimų darbuotojams trūksta iš ties daug ko. Visų pirma, tam, kad galima būtų didinti pareigūnų atlyginimus, sistemai turi būti skiriamas didesnis finansavimas. Lietuvos pareigūnų atlygis ir pensijos, palyginus su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis, išties, atrodo pakankamai prastai.

 

Papildomų lėšų reikia ir aprūpinimui, saugos ir sveikatos tarnybos metu užtikrinimui, pensijų sistemos pokyčiams. Nors socialinio dialogo srityje per pastaruosius metus Lietuva gerokai pasistūmėjo į priekį, šiai sričiai taip pat turėtų būti skiriamas prioritetinis atitinkamų institucijų, tarnybų vadovų dėmesys. Tikiuosi, kad renginio Vilniuje metu priimta rezoliucija privers Lietuvos valdžios institucijas atkreipti dėmesį į šias problemas ir imti jas spręsti nedelsiant.

 

- Europos pareigūnai ir juos atstovaujančios profesinės sąjungos dažnai kalba apie saugią ir sveiką tarnybos aplinką. Kaip ją užtikrinti?

 

- Natūralu, kad pareigūnai susiduria su įvairiomis rizikomis darbo metu. Pareigūnai susilaukia grasinimų, įžeidinėjimų, yra užpuolami. Ypatingai svarbu užtikrinti būtinąją medicininę ir emocinę pagalbą nukentėjusiems pareigūnams. Tuo pačiu saugos ir sveikatos klausimai turėtų būti sprendžiami politiniu lygmeniu – būtina dalintis informacija, gerąja smurto prieš pareigūnus sustabdymo patirtimi. Svarbu organizuoti reikiamus mokymus, aprūpinti pareigūnus darbo priemonėmis tam, kad jie galėtų užkirsti kelią galimoms grėsmėms.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?