Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
Europos policijos konfederacija siekia vienodų pareigūnų sąlygų visose ES valstybėse
2016-10-13

EuroCOP tinklui priklausančio Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo vadovo Vladimir Banel teigimu, apmaudu, bet net ir Lietuvoje turėdami pareigūnų saugumą užtikrinančią teisinę bazę, negalime jos tinkamai įgyvendinti. Lietuvos situacija pareigūnų saugos ir sveikatos srityje, anot pačių pareigūnų, - apgailėtina.

Dėl tarnybos metu patiriamo streso pareigūnai dažnai serga sunkiomis ligomis

Anot EuroCOP, pareigūnai dirba sudėtingomis sąlygomis užtikrinant viešąją tvarką, dažnai susiduria su fiziškai ir emociškai ekstremaliomis situacijomis. Dėl šių priežasčių policininkai patiria stresą, serga depresija, potrauminio streso, perdegimo sindromais, širdies ir kraujagyslių ligomis.

Belgijoje, Olandijoje ir Jungtinėje Karalystėje dažniausios pareigūnų nedarbingumo priežastys – didelis darbo krūvis dėl nepakankamo darbuotojų skaičiaus. Likusioje Europos dalyje nedarbingumas dažniau susijęs su prastu aprūpinimu ir fizinio pasirengimo trūkumu.

Lietuvoje trūksta suvokimo, kad pareigūnų saugumas svarbus

Lietuvoje pernai priimtas Vidaus tarnybos statutas suteikė visus įrankius apsaugoti pareigūnus. Be to, Policijos departamentas ir profesinės sąjungos prieš kelerius metus pasirašė kolektyvinę sutartį, kurioje numatytas pareigūnų saugos ir sveikatos komitetų įsteigimas. Komitetai įsteigti, bet realios veiklos nematyti. Šių metų pradžioje Vyriausybės nutarimu buvo priimtas kenksmingų veiksnių valdymo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos aprašas.

„Panašu, kad tiesiog trūksta kompetencijos ir suvokimo, jog užtikrinti saugią darbo aplinką, rūpintis darbuotojų sauga ir sveikata yra išimtinė darbdavio pareiga. Dėl to įgyvendinimas stringa. Nežinoma, ką daryti, kartu sprendimų taip pat neieškoma. Vidaus reikalų ministerija jau metus tiesiog vilkina laiką. Iš esmės policija ir jos vadovybė priešakyje, būdami pirmi saugos ir sveikatos srityje, praleido progą padaryti esminius pokyčius. Be viso to, žinoma, turime tokius dalykus, kaip finansavimo pareigūnų aprūpinimui, apmokymams trūkumas“, - įsitikinęs V. Banel.

Profesinių sąjungų teigimu, pareigūnų saugos ir sveikatos srityje Lietuva nuo Skandinavijos valstybių, Vokietijos, Lenkijos atsilieka kone dešimtmečiu. 

Kiekvieno politiko atsakomybė – užtikrinti tinkamą pareigūnų aprūpinimą ir apmokymus

EuroCOP skatina tiek nacionaliniu, tiek Europiniu lygmenimis diskutuoti, inicijuoti įstatymų pakeitimus, siekiant sumažinti pareigūnų saugos ir sveikatos skirtumus tarp Europos Sąjungos valstybių. Anot konfederacijos, svarbu užtikrinti saugias ir sveikas tarnybos sąlygas, sumažinti policininkų sergamumo skaičių, užkirsti kelią smurtui prieš pareigūnus, sumažinti ekstremalių situacijų kiekį, dalintis gerąja patirtimi.

EuroCOP ragina Europos politikos formuotojus atkreipti dėmesį į sudėtingas pareigūnų darbo sąlygas ir užtikrinti, kad policininkai būtų tinkamai aprūpinti ir apmokyti.

„Ne tik Europos Parlamentas, Europos Sąjungos taryba, bet ir nacionaliniai parlamentai privalo prisiimti atsakomybę už dabartinę situaciją ir imtis aktyvių veiksmų. Situacija visoje Europoje nepavydėtina – migrantų krizė, Rusijos grėsmė ir kitos nacionalinio lygmens problemos. Mažų mažiausiai, ką galima padaryti – sukurti kiek įmanoma palankesnes darbo sąlygas pareigūnams, užtikrinti tinkamą aprūpinimą, konkurencingą darbo užmokestį, galimybę gauti kokybiškas ir laiku suteikiamas reabilitacijos paslaugas ar kitą medicininę pagalbą“, - teigia V. Banel.

EuroCOP – 2002 metais įsikūrusi ir šiuo metu 35 Europos teisėsaugos pareigūnų profesines sąjungas vienijanti skėtinė organizacija, sprendžianti policijos kooperacijos Europoje, saugesnės policijos pareigūnų darbo aplinkos problemas. Organizacija atstovauja pusei milijono pareigūnų 27 valstybėse. NPPSS EuroCOP nare tapo 2012 m.

NPPSS informacija

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?