Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Europos policijos profesinės sąjungos pareigūnų problemas sprendžia Ispanijoje
2016-10-26

Kova su terorizmu ir išbandymai ES saugumui

Policijos pareigūnai iš visos Europos kasdien rizikuoja savo gyvybe saugodami ES gyventojus. Teroristiniai išpuoliai, įvykę 2015 ir 2016 metais visoje Europoje yra tragiškas priminimas apie besikeičiančias grėsmes Europos šalims. Vis dažniau pagrindiniu teroristų taikiniu tampa tie patys policijos pareigūnai.

Svarbu pastebėti ir tai, kad būtent policijos pareigūnai yra tie žmonės, kurie skuba į teroristinių įvykių vietas, kai visi kiti stengiasi kuo greičiau iš ten pabėgti. Europos policijos pareigūnai yra itin svarbūs kovoje su terorizmu, todėl jie privalo gauti tinkamą paramą ir mokymus tam, kad galėtų atlikti savo pareigą. Jei visuomenė nesaugos savo policijos pareigūnų, jie nesugebės apsaugoti visuomenės teroristinių aktų metu.

EuroCOP ragina Europos politikus imtis veiksmų, tam, kad Europos policininkai turėtų reikiamus išteklius, įgūdžius ir įrankius užtikrinant Europos piliečių saugumą ateityje.

Anot EuroCOP, nustatyti dabartines ir būsimas grėsmes nėra paprasta. Tik solidarumu ir bendradarbiavimu tarp Europos piliečių, policijos pareigūnų ir vyriausybių galima slopinti terorizmą.

Finansinė parama

Pareigūnams būtina nuolat tobulėti, atnaujinti turimas žinias ar įgyti naujas, turėti tarnybai būtinus įrankius. Kad ir kaip būtų Europos pareigūnų pajėgumas apginti Europos piliečius mažėja dėl vis mažinamų nacionalinių biudžetų, o kartu ir mažėjančių policininkų atlyginimų. Taupymo priemonių mastai Europos Sąjungos valstybėse skirtingi, tačiau vienos šalies biudžeto mažinimas turi tiesioginį poveikį visos Europos Sąjungos saugumui.  Dėl mažėjančio finansavimo pareigūnams trūksta mokymų, yra priversti naudotis prasta įranga ir dažnu atveju nekonkurencingu atlygiu. Tai, žinoma, mažina pareigūnų motyvaciją.

Smurtas prieš pareigūnus

EuroCOP kreipiasi į nacionalines vyriausybes, skatindama rinkti ir skelbti duomenis apie smurto prieš pareigūnus atvejus. Prašoma apibūdinti sužeidimų pobūdį bei nedarbingumo laikotarpį, skatinama inicijuoti nepriklausomus tyrimus siekiant apginti policininkų teises. Anot EuroCOP, visos rizikos privalo būti aptariamos viešai. Tik tokiu būdu galima užtikrinti smurto prieš pareigūnus prevenciją ir kontrolę. Ne mažiau svarbu užtikrinti reikiamą pareigūnų parengimą – ne rečiau nei kartą per metus policininkai turėtų dalyvauti savisaugos ir pirmosios pagalbos mokymuose.

ES policijos pareigūnų sauga ir sveikata

Anot EuroCOP, pareigūnai dirba sudėtingomis sąlygomis užtikrinant viešąją tvarką, dažnai susiduria su fiziškai ir emociškai ekstremaliomis situacijomis. Dėl šių priežasčių policininkai patiria stresą, serga depresija, potrauminio streso, perdegimo sindromais, širdies ir kraujagyslių ligomis.

Belgijoje, Olandijoje ir Jungtinėje Karalystėje dažniausios pareigūnų nedarbingumo priežastys – didelis darbo krūvis dėl nepakankamo darbuotojų skaičiaus. Likusioje Europos dalyje nedarbingumas dažniau susijęs su prastu aprūpinimu ir fizinio pasirengimo trūkumu.

Ispanijos ir Maltos pareigūnams nėra priskirtos neperšaunamos liemenės. Iki 2012 m. Airija nepripažino ES Direktyvos dėl darbo laiko, nuo tada pasikeitė pareigūnų darbo, budėjimo grafikai ir iki šiol vyksta bandomasis laikotarpis. Belgijoje trūksta 30 proc. policijos pareigūnų. Kitur saugos ir sveikatos problemos yra susijusios su įrangos ir mokymų trūkumu. Skirtumai tarp ES šalių saugos, sveiktos, įrangos kokybės trukdo bendradarbiauti bei kurti bendrą ES policijos kultūrą ir principus.

REGLAMENTAS DĖL PRIVAČIOS SAUGOS SEKTORIAUS

EuroCop parengė poziciją, pagal  kurią geležinkelyje dirbančių policijos pareigūnų funkcijos turėtų būti atiduotos privačioms saugos įmonėms. Šios įmonės darbuotojai galėtų naudotis SIS duomenų bazėmis kaip ir Šveicarijos policija (Ripol). ES Taryba nusprendė, kad taip būtų pažeista Šengeno Konvencija.

EuroCOP – 2002 metais įsikūrusi ir šiuo metu 35 Europos teisėsaugos pareigūnų profesines sąjungas vienijanti skėtinė organizacija, sprendžianti policijos kooperacijos Europoje, saugesnės policijos pareigūnų darbo aplinkos problemas. Organizacija atstovauja pusei milijono pareigūnų 27 valstybėse. NPPSS EuroCOP nare tapo 2012 m.

Anksčiau rašėme:

Europos policijos konfederacija (EuroCOP) uždavė klausimą Europos Komisijai (EK): kurios valstybės naudojasi nurodytos darbuotojų saugos direktyvos išimtimi, pagal kurią ginkluotos pajėgos, policija ir panašios institucijos gali netaikyti direktyvos reikalavimų dėl darbuotojų saugos specifinėmis aplinkybėmis. Daugiau informacijos rasite čia. 

Europos policijos konfederacija (EuroCOP), atstovaujanti pusei milijono pareigūnų, siekia užtikrinti, kad kiekvienas policijos pareigūnas turėtų lygias sąlygas į tinkamas darbo sąlygas, būtiniausią medicininę ir psichologinę pagalbą visose Europos Sąjungos šalyse. Daugiau informacijos rasite čia. 

Ispanijoje vyko Europos policijos konfederacijos (EuroCOP) vykdomojo komiteto posėdis, kuriame dalyvavo statutinius pareigūnus vienijančių profesinių sąjungų atstovai. Viena iš EuroCOP darbo grupių susitikimo metu pateikė bendrų teisėsaugos principų ir standartų visoms ES šalims projektą.  Daugiau informacijos rasite čia. 

EuroCOP prezidentė Angels Bosch Camprecios: privalome užtikrinti, kad policijos pajėgos būtų pasirengę atremti šiandienos iššūkius

NPPSS informacija