Pagalba
3550
narių
6
organizacijos
Pagalba
Europos policininkai: turime nustatyti vieningus standartus visoje ES
2014-05-07

Praėjusią savaitę vykusiame EuroCOP vykdomojo komiteto susitikime dalyvavo statutinius pareigūnus vienijančių  profesinių sąjungų atstovai iš daugiau nei 20-ties valstybių. Paaiškėjo, jog ekonomiškai ir politiškai stipresnės ES valstybės tiek krizę, tiek kitas iškilusias problemas sprendžia kitaip nei likusios.

„Teisėsauga yra ta sritis, kurios sąskaita taupyti itin pavojinga. Stipriosios valstybės tai supranta ir to nedaro. Laisvai keliaujantiems ES piliečiams svarbu žinoti, kad bet kurioje Europos sąjungos vietoje jie gali tikėtis vienodai aukštų policijos veiklos standartų. Profesionalumas, sąžiningumas ir atskaitingumas turi būti tokiame pačiame lygyje visoje ES“, - teigia Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) vadovas Vladimir Banel.

Europos policijos profesinių sąjungų atstovai sutaria, kad Europa turi artėti prie bendros teisėsaugos kultūros. Tam būtina nustatyti vieningus standartus, o vidinė valstybių apsauga turi atitikti išorinės apsaugos principus – finansavimas turi būti sprendžiamas skiriant atitinkamą procentą nuo BVP.

Socialinio dialogo trūkumas kai kuriose Europos valstybėse taip pat išlieka viena svarbiausių problemų. Europos pareigūnus vienijančių organizacijų atstovai pasakoja, jog kai kuriose ES šalyse profesinių sąjungų vadovai ir nariai yra persekiojami, pačioms organizacijoms nesudaromos sąlygos veikti, o kai kur net draudžiama kurtis. Pasak jų, tai ne tik prieštarauja ES teisės aktams, bet ir kelia grėsmę pareigūnų psichologinei ir fizinei būklei.

„Tenka apgailestauti, jog Lietuvoje taip pat pasitaiko profesinių sąjungų narių persekiojimo atvejų, o pats socialinis dialogas – vienas žemiausių visoje Europoje. Mūsų valdžia nelinkusi kalbėtis ir spręsti problemų prie derybų stalo“, - konstatuoja NPPSS vadovas V. Banel.

Konferencijos dalyviai susitikime pabrėžė, jog nepaisant skirtingos teisėsaugos srities profesinių sąjungų situacijos, problemos panašios. ES valstybių nacionaliniai įstatymai nustato skirtingas sąlygas tiek teisėsaugos darbuotojams, tiek jas vienijančioms profesinėms sąjungoms. Dėl to daugelio šalių pareigūnai netenka ES pagrindinių teisių chartijoje numatytų laisvių dalyvauti socialiniame dialoge, vykdyti kolektyvines derybas ir ginti darbuotojų interesus.

Europos policijos konfederacija (EuroCOP) vieningai priimė NPPSS pasiūlytą rezoliuciją dėl  policijos atstovų teisių dalyvauti socialiniame dialoge. Šis dokumentas pasieks Prezidentūros, Vyriausybės ir Seimo atstovų rankas. Tuo tarpu pareigūnai  sieks, kad valdžios institucijos imtųsi reikiamų veiksmų ir suteiktų platesnes veiklos galimybes profesinėms sąjungoms, kaip tai daroma ir kitose ES valstybėse.

 

NPPSS informacija

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?