Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Hidrometeorologijos tarnyba: bendromis jėgomis galime pagerinti darbo sąlygas
2017-05-22

Profesinės sąjungos atstovai, susitikę su Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHMT) vadovybe, aptarė bendradarbiavimo galimybes ir darbuotojų atstovavimo klausimus. Pasitarimo metu pasidalinta kitų įstaigų gerąja patirtimi bendradarbiajant ir pasirašant kolektyvines sutartis, aptartos pritaikymo galimybės.

 

Susitikime dalyvavo Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) pirmininko pavaduotoja ir LHMT skyriaus pirmininkė dr. Judita Liukaitytė-Kukienė, Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) pirmininkas Vladimir Banel ir Teisės skyriaus vadovė Donata Dapkutė, LHMT direktorius Saulius Balys ir Teisės ir personalo skyriaus vedėja Rita Šlančiauskienė.

 

Anot dr. Juditos Liukaitytės-Kukienės, LHMT yra nemažai problemų, kurios sprendžiamos vangiai. „Nutarėme sėsti prie bendro stalo ir nusimatyti konkrečius veiksmus, kurie galėtų pagerinti esamą situaciją. Visoje valstybės sistemoje vykstant pokyčiams reikalingas glaudesnis socialinis dialogas“.

 

Profesinės sąjungos tikisi problemų sprendimų

 

„Profesinių sąjungų veiklą apibrėžia įstatymai, tačiau ir juos LHMT savaip interpretuoja. Nepaisant to, kad esame įtraukti į saugos ir sveikatos darbo grupę, net profesinės sąjungos nariui patyrus traumą pakeliui į darbą nesame įtraukiami į komisiją, mūsų apie tai neinformuoja“, - teigė J. Liukaitytė-Kukienė.

 

Opiausios problemos, anot LAASDPS atstovų, susijusios su darbo užmokesčiu, jį reglamentuojančių įstatymų pakeitimais ir kitais darbuotojų gerbūvį liečiančiais klausimais. Pavyzdžiui, įsigaliojus naujam įstatymui, dirbančių pagal darbo sutartis darbuotojų metinės užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai pirmą kartą turėjo būti nustatomi iki 2017 m. vasario 28 d. Apie rodiklius pradėta galvoti visai neseniai, neaišku, kaip šiuo atveju bus vertinamas užduočių atlikimas.

 

„Tai tik dalis įstaigos problemų. Darbuotojai turi daugybę klausimų, tačiau konkrečių atsakymų nėra. Todėl žmonės interpretuoja viską savaip, piktinasi ar perduoda kitiems klaidinančią informaciją. Kylančius klausimus reikia spręsti, tačiau tai įmanoma tik esant socialiniam dialogui tarp darbdavio ir darbuotojų atstovų. LHMT administracijos pasakymas „turime išgirsti visus“ dažniausiai reiškia „nesiklausome nieko ir sprendžiame taip, kaip vadovybei ar palankiems darbuotojams patogiau“. Tuo tarpu eiliniai darbuotojai lieka nuošalyje“, - pasakoja J. Liukaitytė-Kukienė.

 

Sutarta bendradarbiauti

 

Susitikimo metu LHMT vadovybė buvo nusiteikusi geranoriškai. V. Banel pasiūlė pasirašyti bendradarbiabimo su profesine sąjunga susitarimą. Vieningai sutarta, kad abiems pusėms yra geriausia bendradarbiauti ir kartu, siekti visiems priimtinų sprendimų, dialogo principu spręsti problemas.

 

Dėl šių priežasčių sutarta organizuoti visuotinį darbuotojų susirinkimą, kuriame darbuotojai galėtų išsakyti savo lūkesčius, susipažinti su esamomis problemomis bei atsiklausti, ar tarnybos darbuotojai sutinka perduoti jų atstovavimo teisę profesinei sąjungai. LHMT vadovybės teigimu, jei darbuotojams atstovautų profesinė sąjunga, aiškumo būtų gerokai daugiau.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?