Pagalba

  

Pagalba
J. Bernatonis: „Pataisos įstaigų pareigūnams planuojama didinti atlyginimus“
2016-04-19

Apie šiuo metu rengiamus Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto pakeitimus šiandien teisingumo ministras Juozas Bernatonis kalbėjosi su profesinės sąjungos, atstovaujančios pataisos pareigūnus, atstovu, Ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininku Tomu Vaitkunsku. 

„Netrukus Vyriausybei pateiksime svarstyti statuto pataisas, kuriose numatytas atlyginimo didinimas pataisos įstaigose dirbantiems pareigūnams. Planuojama, kad jau nuo kitų metų padidės pareigūnų darbo užmokestis“, – sako teisingumo ministras Juozas Bernatonis. 

Didžioji papildomo finansavimo dalis būtų skirta žemiausios grandies pataisos pareigūnų (prižiūrėtojų, vyresniųjų prižiūrėtojų, vyriausiųjų prižiūrėtojų) pareiginei algai padidinti.

Pavyzdžiui, jei šiuo metu pataisos įstaigos prižiūrėtojas uždirba apie 570 eurų neatskaičius mokesčių, tai priėmus Statuto pakeitimus, 2017 m. jis uždirbtų maždaug 586 eurus, o 2018 m. atlyginimas pasiektų 632 eurus. Be to, kuo ilgiau tarnauja pataisos pareigūnas, tuo didesnį darbu užmokestį jis gali gauti.

„Projekte taip pat nustatytos papildomos pataisos pareigūnų skatinimo formos. Pavyzdžiui, iki 4 pareiginių algų dydžio piniginė išmoka būtų išmokėta už pareigūnų dalyvavimą atskleidžiant ar ištiriant nusikalstamas veikas ar kitus teisės pažeidimus, padarytus bausmių vykdymo įstaigose. Taip pat pataisos pareigūnui sveikatos sutrikdymo atveju, jeigu tai susiję su tarnyba, būtų išmokama 12 jo vidutinių mėnesinių darbo užmokesčio dydžio kompensacija“, - teigia J. Bernatonis. 

Pažymėtina, kad Teisingumo ministerijos iniciatyva pastaraisiais metais nuolat skiriamas dėmesys pataisos pareigūnų atlyginimams.

„2014 m. buvo atstatyti sumažinti pataisos pareigūnų pareiginių algų koeficientai ir priedai už kvalifikacines kategorijas, padidinti priedai už tarnybinius rangus, 2015 m. buvo didinamas mažiausių kategorijų pataisos pareigūnų darbo užmokestis, 2016 m. numatoma didinti probacijos tarnybų darbuotojų darbo užmokestį“, - pažymi teisingumo ministras. 

Pastaraisiais metais plėtojamas socialinis dialogas ir su profesinėmis sąjungomis. Joms numatytos galimybės dalyvauti pataisos pareigūnų personalo valdymo procesuose, pvz. sprendžiant klausimus dėl pareigūnų tarnybos pratesimo, jų tarnybinės veiklos vertinimo. 2014 m. Kalėjimų departamentas ir Bausmių vykdymo sistemos profesinių sąjungų jungtinė atstovybė pasirašė Bausmių vykdymo sistemos šakos kolektyvinę sutartį, pagal kurią bausmių vykdymo institucijos ir profesinės sąjungos vystys nuolatinį dialogą personalo valdymo klausimais.

Teisingumo ministerijos informacija