Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
Jautriausi "Vilniaus taupomosios kasos" klientai susiliauks "Pareigūnų kredito unijos" pagalbos rankos
2014-01-21

Sutarta, kad „Pareigūnų kredito unija“ teiks pagalbą „Vilniaus taupomosios kasos“ klientams, kurie dėl unijos licencijos sustabdymo negali pasinaudoti savo darbo užmokesčiu, pensijomis ir turimomis santaupomis -  negali sumokėti būtiniausių mokesčių ar įsigyti maisto. Tokiu atveju labai greitai esame pasirengę suteikti nedideles beprocentes iki 1500 tūkst. litų paskolas ne ilgesniam, kaip dviejų mėnesių laikotarpiui. Tokia pagalba leistų žmonėms įvykdyti būtiniausius savo įsipareigojimus, susimokėti už komunalines paslaugas, įsigyti būtiniausių maisto prekių.
 

Ši akcija tęsis iki tol, kol Valstybės įmonė Indėlių ir investicijų draudimo fondas „Vilniaus taupomosios kasos“ indėlininkams išmokės draudimo išmokas.  Akcijos metu „Pareigūnų kredito unija“ iš tokių klientų  neims administravimo, sutarties sudarymo mokesčių, taikys nulines palūkanas už paskolas. Klientas turės tapti unijos nariu, pateikti įrodymus apie tai, kad buvo Vilniaus taupomosios kasos klientas ir naudojosi jos paslaugomis.
 

Nebijokite, susidariusi situacija „Pareigūnų kredito unijai“ įtakos neturi
 

„Vilniaus taupomosios kasos“ licencijos atšaukimas neturi jokios įtakos „Pareigūnų kredito unijos“  finansinei ir ekonominei būklei. „Pareigūnų kredito unija“ yra atskiras juridinis vienetas, vykdantis savarankišką veiklą, todėl „Vilniaus taupomosios kasos“ licencijos atšaukimas neturi jokios įtakos „Pareigūnų kredito unijos“  finansinei ir ekonominei būklei.  Didžiąja dalimi paskolos Pareigūnų unijoje išduodamos fiziniams asmenims, verslui išduotų paskolų dalis bendrame paskolų portfelyje siekia tik 11,5 proc. Toks modelis dabartiniu unijos veiklos laikotarpiu užtikrina stabilesnę ir skaidresnę veiklą. Dauguma „Pareigūnų unijos narių“ yra pareigūnai, valstybės tarnautojai ir jų artimieji, veikla grindžiama kooperacija, pajininkų dalyvavimu unijos veikloje. „Pareigūnų kredito unijos“ veiklos stabilumą ir patikimumą lemia tai, kad unija valdoma remiantis klasikiniais kooperacijos principais. Mūsų nariai pažįsta vieni kitus, išduodamos nedidelės paskolos daugiausia nedideliems asmeniniams poreikiams tenkinti. Klasikinės kooperacijos tradicijos unijos veikloje yra didžiausia mūsų stiprybė ir skaidrios bei patikimos veiklos garantija!
 

Dėkojame Jums už tai, kad savo finansinius reikalus patikėjote „Pareigūnų kredito unijai“. Jei savo aplinkoje turite artimųjų, draugų ar pažįstamų, kurie nukentėjo dėl  kredito unijos Vilniaus taupomoji kasa veiklos  sustabdymo, prašome informuoti juos apie šiuo laišku siūlomą pagalbą:
 

·         „Vilniaus taupomosios kasos“ nariai ir klientai aktualią naujausią informaciją gali gauti nemokama telefono linija 8 800 00030 darbo dienomis teikiama nuo 8 val. iki 19 val., savaitgaliais nuo 9 iki 18 val.
 

·         Detalesnę informaciją apie „Pareigūnų kredito unijos“ akciją dėl lengvatinės paskolos nukentėjusiems dėl Vilniaus taupomosios kasos licencijos atšaukimo suteiks Pareigūnų kredito unijos vadybininkai telefonais 852608934, 867398414, unija@pareigunai.lt
 

Kodėl verta kreiptis į „Pareigūnų kredito uniją"?
 

Lietuvos centrinės kredito unijos monitoringo duomenimis, „Pareigūnų kredito unija“ per 2013 m. buvo viena sparčiausiai augusių unijų šalyje, o pagrindiniai rizikos valdymą užtikrinantys normatyvai gerokai viršija Lietuvos banko reikalavimus: likvidumo rodiklis siekia beveik 40, o kapitalo pakankamumo – 14,36. Paskolų portfelio kokybė yra viena aukščiausių šalyje lyginant su kitomis unijomis, jo rizikos rodiklis siekia tik 2,76 proc. (unijų vidurkis  - daugiau, kaip 10 proc.). Kaip ir kasmet, iki kovo mėnesio vidurio kiekvienas „Pareigūnų kredito unijos“ klientas ir pajininkas gaus unijos veiklos ataskaitą, bei pakvietimą dalyvauti visuotiniame narių susirinkime.  Čia detaliai galima bus susipažinti su unijos veikla. Šiemet savo narius skatinsime taupyti ir atsakingai skolintis. Plėtosime vaiko indėlį, renginius, skatinančius pareigūnų kooperaciją.   Numatomos švietėjiškos priemonės, nukreiptos į mūsų klientų finansinio raštingumo ugdymą, sieksime, kad „Pareigūnų kredito unijos“ paslaugomis galėtų naudotis be kuris Lietuvos pareigūnas, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios ar darbo vietos. Padėsime įgyvendinti geriausias nedidelio verslo idėjas, kurių imsis pareigūnai, veteranai ar jų artimieji, mūsų unijos nariai.

 

„Pareigūnų kredito unijos“ valdybos informacija

Daugiau informacijos: vytautas.bakas@pareigunuunija.lt , tel. 8674 12928

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?